29/4/2008 Ολοκληρώθηκε η Α' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2007-2010 του Δήμου Σητείας

29/04/2008 11:24  -  267 αναγνώσεις

                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Σητείας.

Στη συνεδρίαση δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Σητείας, φορείς, σύλλογοι, ομάδες πολιτών και συνδημότες μας εξέθεσαν τις απόψεις τους σε σχέση με τις θεματικές ενότητες

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης σχολίασε σχετικά

« Ο Δήμος Σητείας ολοκλήρωσε με επιτυχία την Α'' Φάση της Σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου 2007-2010.  Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων απαιτεί πλέον, κάθε Δήμος να συντάσσει Επιχειρησιακό Σχέδιο, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν τόσο οι συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, όσο και οι επιχειρησιακοί του στόχοι για το επόμενο διάστημα, δηλαδή τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται για την ανάπτυξη του Δήμου ».

Ο γενικός στρατηγικός στόχος του Δήμου Σητείας συνέχισε ο κ. Δήμαρχος κατά την επόμενη περίοδο βασίζεται στο τετράπτυχο:

Ανάπτυξη-Συνοχή- Προστασία του Περιβάλλοντος-Ανταγωνιστικότητα

«Όραμά μας αποτελεί η συμβολή - συνδρομή του Δήμου

  • στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ευημερίας και απασχολησιμότητας του πληθυσμού,
  • στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, με την υιοθέτηση μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • στην ανάδειξη του πολιτιστικού - πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής»

Η στρατηγική αυτή επιδίωξη προσβλέπει στην « ανάδειξη του Δήμου Σητείας σε σύγχρονη πόλη , μια πόλη ανοικτή, λειτουργική και ελκυστική , με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των πολιτών και παροχή διευρυμένων υπηρεσιών από μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση» το οποίο αποτελεί και το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Σητείας για τη νέα προγραμματική περίοδο .

Είναι δεδομένο ότι η επίτευξη του αναπτυξιακού αυτού οράματος υπερβαίνει τη χρονική περίοδο αναφοράς της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και εκτείνεται χρονικά.

Μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε , θα ενσωματωθούν οι προτάσεις και οι θέσεις των φορέων και της τοπικής κοινωνίας, των Νομικών Προσώπων του Δήμου, και με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την πρακτική άλλων Δήμων να αναθέτουν την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε ιδιώτες, ο Δήμος Σητείας συνέταξε εξ ολοκλήρου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Α'' φάση) με τη συνεργασία της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, των Οργάνων Διοίκησης, των Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Σητείας.

    

                                                               Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας