14/2/2008 Ανακοίνωση για ιδιοκτήτες και νομείς οικοπέδων

14/02/2008 14:40  -  251 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ανακοίνωση απέστειλε ο Αντιδήμαρχος Σητείας και υπεύθυνος για θέματα καθαριότητας του Δήμου Σητείας κ. Παντελής Ανδρουλιδάκης στους ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του κ. Ανδρουλιδάκη:


«Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σητείας εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον καθαρό και πολιτισμένο, ένα Δήμο καθαρό και συνθήκες διαβίωσης υγιεινές.

Στην προσπάθειά του αυτή σας καλεί και σας παρακαλεί να βοηθήσετε.

Με βάση τον κανονισμό καθαριότητας που ψηφίστηκε με τις υπαρ. 167 και 244/05 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το άρθρο 10 :
‘''Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά, ακόμα και όταν αυτά ρυπαίνονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση των χόρτων.
Εάν, παρά τις συστάσεις, οι υπόχρεοι εξακολουθούν να αδιαφορούν, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τα καθαρίσει, να τα περιφράξει και να τους βεβαιώσει τα έξοδα, επιβάλλοντος πρόστιμο από 100-1.000€ ''''.

Παρακαλούμε θερμά για τη θετική σας ανταπόκριση προκειμένου να πετύχουμε τον παραπάνω στόχο. Η βοήθεια του Δήμου και της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων να θεωρηθεί δεδομένη. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 28430-23037 ».

Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας