21/2/2008 Αναπλάσεις σε Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Σητείας

21/02/2008 14:42  -  302 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα τα ενταγμένα στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων (Ο.Π.Α.Α.Χ.) έργα «Ανάπλαση οικισμού Πισκοκεφάλου» προϋπολογισμού μελέτης 150.000 € και «Ανάπλαση οικισμού Χαμεζίου» προϋπολογισμού μελέτης 110.000 €.

Παράλληλα, ολοκληρώνονται σύντομα τα έργα «Ανάπλαση οικισμού Έξω Μουλιανών» προϋπολογισμού μελέτης 130.000 € και «Ανάπλαση οικισμού Σφάκας» προϋπολογισμού μελέτης 115.000 €, ενώ ξεκίνησε και η κατασκευή του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τουρλωτής» προϋπολογισμού μελέτης 130.000 € τα οποία χρηματοδοτούνται από το ίδιο πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του έτους 2008.
Με τις προτεινόμενες από τα παραπάνω έργα παρεμβάσεις επιτυγχάνονται :
• Η τόνωση του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών.
• Η βελτίωση των κεντρικών κοινοχρήστων χώρων και των εισόδων των χωριών.
• Η αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας των περιοχών ανάπλασης.

Πέραν των παραπάνω έργων ανάπλασης στους προαναφερθέντες οικισμούς, ο Δήμος Σητείας προχωρεί στην προετοιμασία και την ωρίμανση ανάλογων παρεμβάσεων και σε άλλα τοπικά διαμερίσματα, με στόχο την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων στα χωριά μας κάτι που θα τα καταστήσει ελκυστικότερα για τους επισκέπτες τους, αλλά και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας