13/11/2008 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑΣ

13/11/2008 10:54  -  1181 αναγνώσεις

Από τη ΔΕΥΑΣ γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ'' αριθμό 1/263Μ/ 2008 προκήρυξης, που αφορά την πρόσληψη ενός τεχνίτη υδραυλικού ΔΕ, ενός βοηθού υδραυλικού (ΥΕ) και ενός  βοηθού τεχνίτη Δομικών Έργων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η ανάρτησή τους έγινε στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σητείας στην οδό Εμμ. Σταυρακάκη 38Α και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.