15/2/2008 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

15/02/2008 13:18  -  287 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) με τa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων:
- Αγροτική οδοποιία οικισμών (Λάστρου κλπ. 13 τ.δ) , πρ/σμού 200.000 €
- Βελτίωση οδοποιίας τ.δ Κρυών, Αχλαδίων, Μαρωνιάς, πρ/σμού 150.000 €
- Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημ. καταστήματος, πρ/σμού 33.558,19 €


2.Έγκριση Α.Π. των παρακάτω έργων:
- Διαμόρφωση νέου νεκροταφείου Σητείας.
- Αποκατάσταση ζημιών κλειστού γυμναστηρίου
- Συμπληρωματικές εργασίες στο δημοτικό σχολείο Σφάκας


3.Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη Νομ/κή Αυτ/ση για τα Αθλητικά έργα.


4.Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο Δήμο (1 θέση ΠΕ Πληροφορικής, 1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 θέση ΤΕ Επόπτη Δημ. Υγείας, 2 θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας, 4 θέσεις ΥΕ Εργατών )


5.Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Υπ. Υγείας, το Υπ.Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ, το ΚΑΠΗ και τη ΔΕΠΟΤΑΣ για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
6. Συγκρότηση Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση


7.Έγκριση πρ/σμών Νομικών Προσώπων του Δήμου (Δημοτική Φιλαρμονική, Βρεφικός -Παιδικός Σταθμός)


8.Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού.


9.Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων.


10.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Δελημπαλταδάκης