2/5/2008 Περιλήψεις σημαντικότερων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/03/2008

02/05/2008 10:23  -  272 αναγνώσεις

Θέμα 1ον. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Συμβουλίου Νέων του Δήμου Σητείας την 30η Μαρτίου 2008.

Θέμα 2ον. Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ και ψηφίζει το ποσό των 4.094,82 € για την πληρωμή των δαπανών των ως άνω εκδηλώσεων οι οποίες αναλύονται όπως παρακάτω:

 

   α. Προμήθεια δάφνινων στεφανιών          με ποσό     352,07

   β. Ηχητική κάλυψη παρέλασης                 «      1.666,80

   γ. Διοργάνωση δεξίωσης επισήμων             «        689,00

   δ. Προμήθεια γλυκών-κερασμάτων κλπ. ειδών   «      1.128,45

   ε. Έκδοση προγραμμάτων                      «        180,00

  στ. Φιλοξενία ομιλήτριας                     «         78,50

                                                     ---------

                                           Σύνολο     4.094,82   

Η διενέργεια των παραπάνω προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ .