10/10/2008 Υπογραφή σύμβασης κατασκευής έργου "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ –Β΄ΦΑΣΗ'

10/10/2008 13:06  -  1151 αναγνώσεις

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής έργου "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ -Β΄ΦΑΣΗ''