27/03/2008 Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων 2008

27/03/2008 13:37  -  366 αναγνώσεις

                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Σητείας ανακοινώνει ότι, ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου πρόκειται να προσλάβει εικοσιένα (21) υδρονομείς και για χρονικό διάστημα από 1/5/2008 μέχρι 31/10/2008,
Για τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα.
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγ. Γεωργίου θέσεις δυο (2).
Δημοτικό Διαμέρισμα Αχλαδίων θέσεις δύο (2).
Δημοτικό Διαμέρισμα Έξω Μουλιανών θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Κατσιδωνίου θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Κρυών θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Λάστρου θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαρωνιάς θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Μέσα Μουλιανών θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρσίνης θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Πισκοκεφάλου θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραισσού θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Ρ. Εκκλησιάς θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρωμένου θέσεις δύο (2).
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκοπής θέσεις δύο (2) .
Δημοτικό Διαμέρισμα Σφάκας θέση μία (1).
Δημοτικό Διαμέρισμα Τουρλωτής θέση μία(1) .
Δημοτικό Διαμέρισμα Χαμεζίου θέση μία (1).
Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15.4.57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και 11/4/2008.

Δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό γέννησης - Οικογενειακής Κατάστασης.
2. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση.
Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους, να διαθέτουν μεταφορικό μέσο, επίσης να γνωρίζουν την τεχνική για μικροεπισκευές δικτύων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Υπηρεσίας άρδευσης του Δήμου τηλ. 28433 40521 και στα κατά τόπους αρμόδια Δημοτικά Διαμερίσματα.

                                                           Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                            Νίκος Κουρουπάκης.