8/9/2008 Προκηρύξεις Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών

08/09/2008 09:15  -  1177 αναγνώσεις

  Προκηρύχθηκαν οι κάτωθι συμβάσεις εκπόνησης μελετών:

 

  • Μελέτη αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος Πόλης Σητείας με προθεσμία υποβολής προσφορών 31-10-2008
  • Μελέτη Αποχέτευσης & Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Οικισμού Μόχλου με προθεσμία υποβολής προσφορών 29-10-2008
  • Συμφωνία - πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 12ης Διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Κρήτης με προθεσμία υποβολής προσφορών 30-10-2008
  • Κτηματογράφηση - Πολεοδομική μελέτη-Πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Σητείας με προθεσμία υποβολής προσφορών 1-12-2008

 

                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ