10/10/2008 Τα ονομάτα των κληρωθέντων του νεόυ οικισμού του Οργανισμού Εργστικής Κατοικίας

10/10/2008 11:45  -  1342 αναγνώσεις

Τα ονόματα των κληρωθέντων του νέου οικισμού «Σητεία 3» του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας :

Τουλουπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Κακουράκη Γεωργία του Εμμανουήλ

Λυρώνη- Αϊλαμάκη Νεκταρία του Νικολάου

Μεγαλούδης Νεκτάριος του Παύλου

Μετζάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Πλακάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

Μαζωνάκη Γεωργία του Νικολάου

Καρπαθάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Μουλιανιτάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Σταυρακάκη Καλλιόπη του Γεωργίου

Βρύθιας Παντελής του Ιωάννη

Γιακουμάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Ελεζι Λουλεζιμ του Αλι

Ζερβός Τίτος του Αναστασίου

Θεοδώρου Γεώργιος του Θεόδωρου

Κριτσωτάκης Μιχάλης του Γεωργίου

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης του Ιωάννη

Λογκάκης Νεκτάριος του Γεωργίου

Μαζωνάκης Ευάγγελος του Μηνά

Μετζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Σταματάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Τσικαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη

Γαλανάκη Αριστέα του Γεωργίου

Εξουσίδης Παύλος του Ιωάννη

Ζουριδάκη Ελένη του Κωνσταντίνου

Ροζάκης Ιωάννης του Θεοδώρου

Ψυκαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Γιατζάκης Γεώργιος του Σταύρου

Δανδουλάκης Γεώργιος του Νικολάου

Μυλωνάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη