11/4/2008 Πολεοδόμηση 11 περιοχών του Δήμου Σητείας

11/04/2008 09:04  -  266 αναγνώσεις

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την ένταξη στο σχέδιο και την Πολεοδόμηση 11 περιοχών του Δήμου μας, όπως αυτές προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Σητείας.

Η σημερινή Δημοτική αρχή, με γνώμονα πάντοτε τη συνεπή θέση της ότι οι επεκτάσεις των σχεδίων και οι Πολεοδομήσεις αποτελούν κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή με τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά στις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού στόχου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πρώτος απ'' όλους τους Δήμους της Ελλάδας, ο Δήμος Σητείας με την ίδια Δημοτική αρχή προχώρησε το έτος 2001 σε διακήρυξη μελέτης «Γ.Π.Σ. για τον αστικό και περιαστικό χώρο» η οποία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επέκταση σχεδίου και Πολεοδόμηση - και όχι μόνο.

Οι προς Πολεοδόμηση λοιπόν περιοχές, συνολικής έκτασης 3.279 στρεμμάτων σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, είναι :

 • 1. Περιοχή πόλης ΣΗΤΕΙΑΣ, με χρήση Γενική κατοικία, σε έκταση 934 στρέμματα.
 • 2. Περιοχή πόλης ΣΗΤΕΙΑΣ, με χρήση Τουρισμό - Αναψυχή, σε έκταση 92 στρέμματα.
 • 3. Περιοχή πόλης ΣΗΤΕΙΑΣ, με χρήση Βιοτεχνικό - Βιομηχανικό Πάρκο, σε έκταση 503 στρέμματα.
 • 4. Περιοχή οικισμού ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, με χρήση Γενική κατοικία, σε έκταση 427 στρέμματα.
 • 5. Περιοχή ΠΑΠΑΔΙΟΚΑΜΠΟΥ τ.δ. ΣΚΟΠΗΣ, με χρήση Τουρισμός - Αναψυχή, σε έκταση 243 στρέμματα.
 • 6. Περιοχή οικισμού ΣΚΟΠΗΣ, με χρήση Γενική κατοικία, σε έκταση 403 στρέμματα.
 • 7. Περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ πλησίον οικισμού ΜΟΧΛΟΥ, με χρήση Τουρισμός - Αναψυχή, σε έκταση 677 στρέμματα.

Με την ίδια μελέτη, προβλέπεται ακόμη η αναθεώρηση των ορίων των οικισμών ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ και ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, σε θέση και έκταση που θα καθοριστεί από την ίδια τη μελέτη. Η αναθεώρηση θα διορθώσει προβλήματα που έχουν προκύψει από τις λανθασμένες οριοθετήσεις του παρελθόντος και θα αποδώσει στους ιδιοκτήτες κατάλληλη γη προς οικοδόμηση.

Στα πλαίσια επίσης της ίδιας μελέτης, προβλέπεται η ομαλοποίηση των ορίων του σχεδίου πόλης της ΣΗΤΕΙΑΣ στη Β.Δ. πλευρά της (προς Αεροδρόμιο), ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και νομιμοποίηση αρκετών παλαιών κατοικιών συμπολιτών μας, αλλά και η δημιουργία ενός Περιφερειακού δρόμου της πόλης που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κυκλοφοριακή αποφόρτισή της.

Οι μελέτες των παραπάνω περιοχών, έχουν τα εξής στάδια :

 • Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.
 • Μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων που διέρχονται από τις περιοχές.
 • Μελέτη αποτύπωσης - κτηματογράφησης
 • Πολεοδομική μελέτη.
 • Μελέτη πράξης εφαρμογής.

Το συνολικό κόστος των 3,4 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου που αναμένεται να κοστίσουν οι παραπάνω μελέτες, θα καλυφθεί από τις χρηματικές προκαταβολές που ανέρχονται για κάθε ακίνητο σε ποσοστό 10% επί της προεκτιμωμένης εισφοράς σε χρήμα και οι οποίες στο τέλος φυσικά θα συμψηφιστούν με την εισφορά σε χρήμα που υποχρεούται να δώσει το κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.2508/97. Οι χρηματικές αυτές προκαταβολές, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου θα εισπραχθούν από τους ιδιοκτήτες σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Με την πραγματοποίηση της ένταξης και Πολεοδόμησης των περιοχών αυτών θα επιτευχθούν οι παρακάτω αυτονόητοι στόχοι :

 • - Προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα προσδιοριστούν με ακρίβεια οι χρήσεις γης των εντασσόμενων περιοχών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως οργανωμένοι οικιστικοί υποδοχείς και θα συμβάλλουν στον περιορισμό της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης.
 • - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δεδομένου ότι θα εξασφαλιστούν ζωτικοί Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι και γενικότερα όλες οι απαιτούμενες υποδομές στις εντασσόμενες περιοχές.
 • - Εξασφάλιση φτηνής και άρα οικονομικά προσιτής γης προς οικοδόμηση.
 • - Τεράστια συμβολή στη βελτίωση της οικονομίας της περιοχής μας αφού είναι βέβαιο ότι η πρωτοβουλία αυτή θα σημάνει κατακόρυφη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Είναι άλλωστε γνωστό σε όλους ότι τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την οικοδομή, αποτελούν συσσωρευτικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας του Δήμου μας.
 • - Επίλυση του χρόνιου προβλήματος της έλλειψης συγκεντρωμένου υποδοχέα για τις Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές δραστηριότητες των συμπολιτών μας.
 • - Τόνωση του τουρισμού, αφού θα δοθεί η δυνατότητα ανέγερσης νέων τουριστικών εγκαταστάσεων εκεί όπου προτείνονται οικιστικές περιοχές με χρήση Τουρισμού - Αναψυχής.                                

                                                     Γραφείο  Τύπου Δήμου Σητείας