14/11/2008 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

14/11/2008 12:13  -  1051 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :  

•1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμανιού της Σητείας με τα Δωδεκάνησα και τον Πειραιά.

•2.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ξενοδοχείο Sitia Beach πρώην ΣΠΙΛΜΑΓΚ Α.Ε).

•3.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Έξω Μουλιανά, πρ/σμού 9.000

•4.   Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για το κολυμβητήριο, πρ/σμού 15.000 €

•5.   Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων των παρακάτω  έργων :

  • - Ανάπλαση οικισμού Εξω Μουλιανών
  • - Εγκατάσταση προωθητικού μηχανήματος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου
  • - Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος στα Αχλάδια
  • - Κατασκευή W.C. σε κοιν.χώρο

•6.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικού μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών.

•7.   Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 Τουρλωτής.

•8.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σητείας.

•9.   Γνωμοδότηση επί οριογραμμών ρέματος στη θέση ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ Μόχλου.

•10. Τροποποίηση, ως προς τη διάρκεια, της  προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ για την υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

•11. Λήψη απόφασης για παράταση  της αρδευτικής περιόδου στο Δήμο για το 2008.

•12. Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων.

•13. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου στην οδό Καταπότη 57

•14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση 5 οθονών Η/Υ στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Αστυνομίας.

•15. Αναμόρφωση πρ/σμού.    

•16. Έγκριση απόφασης Νομικού Προσώπου (Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης).

•17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών .

 

 

                                  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                    Ν.Μεραμβελλιωτάκης