10/4/2008 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

10/04/2008 13:29  -  247 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14 Απριλίου και ώρα 20:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1. Έγκριση έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:
- Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & ηλεκτροφωτισμού 5Χ5 τουρλωτής
- Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων
- Ανάπλαση οικισμού Τουρλωτής

3. Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 184

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση του πυροσβεστικού αυτ/του 4Χ4 του Δήμου, στο Γραφείο Αγροφυλακής Σητείας.

5. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις του Ν.3649/08 (άρθρο 26)

6. Επιχορήγηση συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας.

7. Έγκριση αποφάσεων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ.

8. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντα πολίτη.

9. Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης στον πρόεδρο του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του σε συνέδριο.

10. Έγκριση τοποθέτησης σύνδεσης INTERNET στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

11. Αναμόρφωση πρ/σμού.

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.


                                               Ο Πρόεδρος 
                                           Γ.Δελημπαλταδάκης