26/03/2008 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

26/03/2008 10:53  -  309 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Μαρτίου και ώρα 19:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων: - Συντήρηση δημοτικού φωτισμού, πρ/σμού 20.000 € - Διαμόρφωση-βελτίωση χώρων-τοιχία αντιστήριξης νεκροταφείων, πρ/σμού 59.880,00 € - Βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Σητείας, πρ/σμού 130.000,00 €
 2. Έγκριση εκπόνησης μελέτης: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ- ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ με χρηματοδότηση, μέσω της επιβολής χρηματικής προκαταβολής στους ιδιοκτήτες ύψους 10% επί της προεκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα, για την πληρωμή της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Έγκριση εκπόνησης υδρογεωλογικής μελέτης για αξιοποίηση της πηγής ΠΛΑΤΑΝΙ Σκοπής.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων: - Ανάδειξη καλντεριμιών πόλης - Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης τ.δ. Σταυρωμένου - Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ τ.δ. Σκοπής - Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών νέου σχεδίου πόλης
 5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:- Αθλητικό Κέντρο Σητείας (στίβος & γήπεδο ποδοσφαίρου)- Κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στο Αθλητικό Κέντρο Πισκ/λου
 6. Έγκριση 1ου-Τελικού Α.Π. του έργου: Κατασκευή υπογείου στο σταθμό αυτ/των & μηχανημάτων του Δήμου.
 7. Κατάρτιση προγράμματος έργων ΣΑΤΑ 2008.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε εργολάβο για την καλοκαιρινή περίοδο .
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου, που βρίσκεται στο Τ.δ. Τουρλωτής, στο Νοσοκομείο Σητείας για ανέγερση περιφερειακού ιατρείου.
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διάρκειας της αρδευτικής περιόδου και την πρόσληψη υδρονομέων στα τοπικά διαμερίσματα.
 11. Λήψη απόφασης για καταβολή επιδόματος έτους 2006 σε υπαλλήλους εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών.
 12. Αναμόρφωση πρ/σμού για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:- Υποστήριξη της υπηρεσίας στην προετοιμασία τευχών δημοπράτησης συνδυασμένης για την ανταποδοτική κατασκευή δημαρχιακού μεγάρου κλπ. εργασιών, πρ/σμού 7.000 €- Υποστήριξη των υπηρεσιών στην προετοιμασία πιστοποίησης επάρκειας του Δήμου Σητείας ως δικαιούχου πράξεων υποδομών του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Ν.3614/07, πρ/σμού 8.000 €
 13. Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων
 14. Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
 15. Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού.
 16. Επανεξέταση του θέματος για εκμίσθωση ή μη των βοσκοτόπων στο τ.δ. Πραισσού.
 17. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων .
 18. Έγκριση εγγραφής στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ-ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ
 19. Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες πολίτες.
 20. Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού-παραλίας Σητείας και Μόχλου.
 21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
 22. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή εκτίμησης-καταμέτρησης που ορίστηκε με την υπ’αρ.16/08 απόφαση Δ.Σ.