20/8/2008 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

20/08/2008 09:54  -  1048 αναγνώσεις

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη   Παρασκευή  22 Αυγούστου  και ώρα 17:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) με τα παρακάτω   θέματα   ημερήσιας διάταξης :

 

•1)    Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/2005 για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης των μελετών : 

 • Þ Μελέτη αποχέτευσης & περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικισμού Μόχλου
 • Þ Μελέτη αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος πόλης Σητείας
 • Þ Συμφωνία - Πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 12ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης

•2)    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ Τεχνική & Τουριστική Α.Ε. που αφορά αίτημα μετατροπής σε χρηματικό ποσό της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου  στο Δήμο Σητείας για την ανέγερση ξενοδοχείου στον όρμο Φανερωμένης σύμφωνα με το Π.Δ. 6/10/1978 ΦΕΚ 538Δ  άρθρο 3.

•3)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων :

 • Þ Αθλητικό Κέντρο Σητείας [Χώρος Κάτω από την Κερκίδα]
 • Þ Εγκατάσταση προωθητικού μηχανήματος στο αρδευτικό δίκτυο Δ.Δ.Σταυρωμένου

•4)    Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής - οριστικής παραλαβής  των έργων  - προμηθειών :

 • Þ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δ.Δ.Αγ.Γεωργίου
 • Þ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δ.Δ.Μέσα Μουλιανών
 • Þ Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Δ.Δ. Πισκοκεφάλου
 • Þ Ασφαλτόστρωση των δρόμων Δικαιοσύνης - Ελευθερίας στο νέο Σχέδιο Πόλης
 • Þ Βελτίωση οδοποιίας πόλης και οικισμών Α Φάση
 • Þ Καθαρισμός Νεκροταφείων Δημοτικών Καταστημάτων
 • Þ Ανακατασκευή Στίβου 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας
 • Þ Εκσυγχρονισμός [Κλιματισμός] Πολύκεντρου Σητείας
 • Þ Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για την επίχωση των απορριμμάτων

•5)    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών πινάκωντων έργων :

 • Þ Ανόρυξη γεώτρησης Σφάκας
 • Þ Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων Δημοτικού Καταστήματος .

 

•6)    Σύσταση επιτροπής παραλαβής  των προμηθειών για την εκτέλεση των έργων  :

 • Þ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)
 • Þ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ

•7)    Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών και αντιμετώπιση προβλημάτων όχλησης και μόλυνσης»  με αυτεπιστασία Δημάρχου

•8)    Κατατομή ποσού  18472,25  σε Σχολικές  Επιτροπές για  συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων

•9)    Επιχορήγηση  Συλλόγου Πολυτέκνων Σητείας

•10) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων  έτους 2008   

•11) Έγκριση τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  του έργου «ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και υλοποιήθηκε  από το Δήμο μας

•12) Τροποποίηση  προηγούμενης απόφασης μας που αφορά την ψήφιση νέου κανονισμού καθαριότητας

•13) Απευθείας ανάθεση προμήθειας  ανταλλακτικών  και εκτελέσεων εργασιών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου

•14) Παροχή σύμφωνης γνώμης σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων  και Τεχνικού προγράμματος έτους 2008 του  Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

 

 

                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                          Γ. Δελημπαλταδάκης