21/7/2008 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2008

21/07/2008 13:48  -  1066 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή  25 Ιουλίου και ώρα 20:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) στην οδό Α. Παπανδρέου 6,  με τα παρακάτω   θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 • 1. Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων:
 • - Οδοποιϊα πόλης & οικισμών Α Φάση, πρ/σμού 288.960 €.
 • - Οδοποιϊα πόλης & οικισμών Β Φάση, πρ/σμού 358.960 €.
 • - Ανόρυξη γεώτρησης τ.δ. Κρυών, πρ/σμού 165.883 €
 • - Συντήρηση δασοαγροτικών δρόμων για αντιπυρική προστασία, πρ/σμού 6.900 €
 • - Συντήρηση δικτύων άρδευσης, πρ/σμού 12.000 €
 • 2. Έγκριση εκπόνησης των παρακάτω μελετών:
 • - μελέτη αποχέτευσης & περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικισμού Μόχλου.
 • - μελέτη αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος πόλης Σητείας.
 • 3. Έγκριση εκπόνησης των παρακάτω μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων - Αναμόρφωση πρ/σμού :

-  τ.δ. Τουρλωτής  -  τ.δ. Σφάκας -  τ.δ. Αχλαδίων -  τ.δ. Μ.Μουλιανών -  τ.δ.  Λάστρου

-  τ.δ.  Μαρωνιάς -  τ.δ.  Χαμεζίου -  Αγ.Φωτιάς.

 • 4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των παρακάτω έργων:

-  Ανάπλαση οικισμού Σφάκας

      - Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων

      - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 τ.δ. Τουρλωτής

•5.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:

 • - Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων
 • - Βελτίωση κατά τμήματα δρόμου Εξω Μουλιανά-Ρίχτη
 • - Βελτίωση δρόμου Σκοπή-Ξηρόκαμπος
 • - Κατασκευή υπογείου στο σταθμό αυτ/των & μηχανημάτων Δήμου
 • - Συμπληρωματικές εργασίες στο δημοτικό σχολείο Σφάκας
 • - Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Σφάκας
 • - Αποκατάσταση ζημιών στο κλειστό γυμναστήριο Σητείας    

•6.   Λήψη απόφασης για την ανάληψη δέσμευσης καταβολής επιπλέον δαπάνης ποσού 71.900 €  για την εκτέλεση του έργου: Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας.

•7.   Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND στην οδό Κ.Καραμανλή  Σητεία.

•8.   Εξώδικος συμβιβασμός για οικονομικές απαιτήσεις δικηγόρου λόγω δικαστικής απόφασης.     

•9.   Συζήτηση για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού της πόλης με εφαρμογή της μελέτης.  

•10. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον πρόεδρο και τα μέλη των Δ.Σ. των  

        Νομικών προσώπων του Δήμου.

•11. Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2007 της Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ. - Ορισμός ελεγκτών.

•12. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2007 του Ν.Π. ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

•13. Διαγραφή ποσού από φορολογικό κατάλογο άρδευσης.

•14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας.

•15. Επέκταση δημοτικού φωτισμού μέχρι την περιοχή « ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ» τ.δ. Σκοπής

•16. Έγκριση μετακίνησης και οδοπορικών εξόδων Αντιδημάρχου κ. Φουρναράκη εκτός έδρας, για συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

•17. Αναμόρφωση πρ/σμού.

•18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών με βάση τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

 

                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                      Γ.Δελημπαλταδάκης