26/03/2008 Προκήρυξη εκλογών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Σητείας

26/03/2008 13:34  -  331 αναγνώσεις

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης Νικόλαος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 4 της 6896/4.2.2008 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στις υποψηφιότητες για τις εκλογές των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Ανακηρύττει κατά αλφαβητική σειρά τους παρακάτω υποψηφίους για το Δ.Σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Σητείας
1. Εικοσιπεντάκης Μιχαήλ του Γεωργίου
2. Καπανταϊδάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
3. Μαστοράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
4. Ροδανάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
5. Χατζηδάκη Δέσποινα του Ιωάννη

οι οποίοι εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους.Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης Νικόλαος, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 6896/4.2.2008 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας στις εκλογές των Τοπικών Συμβουλίων Νέων,


                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Ορίζει ώρα έναρξης της ψηφοφορίας για τις εκλογές του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Σητείας την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 17.00μ.μ.

 

Νίκος Κουρουπάκης

Δήμαρχος Σητείας