18/6/2008 Ανακοίνωση από Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Σητείας

18/06/2008 12:29  -  1074 αναγνώσεις

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στη Σητεία, τη Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008,  συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση.

 

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Σητείας και μετά από αίτημα της  Προέδρου Χατζηδάκη Δέσποινας να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΣΥ.Ν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβει καθήκοντα  Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος Μαστοράκης Κωνσταντίνος και τη θέση του Αντιπροέδρου η Χατζηδάκη Δέσποινα. Οι λοιπές θέσεις του Δ.Σ. παραμένουν ως είχαν.