28/7/2009 Υποβολή πρότασης του Δήμου Σητείας για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

28/07/2009 11:11  -  1151 αναγνώσεις

 

Ο Δήμος Σητείας προχώρησε στην υποβολή φακέλου ένταξης στο Πρόγραμμα

     «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, με Άξονα Προτεραιότητας « Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας » ΕΠΑΝ ΙΙ 2009-2011,Α’φάση).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την επιστημονική συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, σχεδίασε το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με στόχο να βοηθήσει κάθε πόλη και κάθε τοπική κοινωνία να αποτελέσει ένα κύτταρο βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση  της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών.

 Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα έχει μεταξύ άλλων ως στόχο:

-          τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φορτίου αιχμής

-          την αναβάθμιση τω συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

-          την ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος

 Ο Δήμος Σητείας στον φάκελο αίτησης που υπέβαλε πρότεινε τις εξής δράσεις:

-          ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο σχολικό συγκρότημα  Γυμνασίων της Σητείας και το κτίριο της ΔΕΠΟΤΑΣ(ξεν. ΕΛΕΝΑ)

-          ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος της πόλης της Σητείας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων

-          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών του Δήμου και συγκεκριμένα τα αντλιοστάσια.

-          ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης φορέων σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας  

Τα σχέδια υλοποίησης του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που θα αξιολογηθούν και επιλεγούν , συγχρηματοδοτούνται κατά 70% από το ΕΣΠΑ και κατά 30% από ιδίους πόρους. Το συνολικό κόστος των δράσεων έχει προταθεί από το Δήμο για ένταξη στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 700.000 €  συνεπώς η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε ποσό 210.000 €.

Το Σεπτέμβριο του 2009 αναμένεται η τελική βεβαίωση  από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το ποιες δράσεις θα λάβουν την έγκριση υλοποίησης. Η υλοποίηση του προγράμματος θα είναι μέχρι το τέλος του 2012.

 

                                                                Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας