16/1/2009 Προκηρύξεις ΔΕΥΑΣ Σητείας

16/01/2009 13:55  -  598 αναγνώσεις

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η  Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ  , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 

                 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

προϋπολογισμού  100.000,00 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ( Οδός Εμμ. Σταυρακάκη 38Α , 72300  Σητεία ), μέχρι τις  05 Φεβρουαρίου,  ημέρα Πέμπτη .

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών ).

 

 

Ø      Η Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 

           ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ,

 

με προϋπολογισμό 320.000,00 €.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 250.690,15 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Εμμ. Σταυρακάκη 38Α, 72300,  Σητεία ), μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη.   

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου του 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2843026211, φαξ. επικοινωνίας 2843026506, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παναγιωτάκη Δέσποινα.

 

 

 

                                                                            Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας