8/10/2009 Μετατροπή της ΔΕΠΟΤΑΣ σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ).

08/10/2009 11:53  -  1120 αναγνώσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με το Ν. 3463/2006  του  Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων,   η  επωνυμία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ) μετατράπηκε σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ).

Η Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση  είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου Σητείας, διέπεται από κανόνες δημοσίου δικαίου και λειτουργεί βάσει ειδικού νομοθετικού πλαισίου.

Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών στους παρακάτω  τομείς: Παιδεία-Πολιτισμός- Αθλητισμός-Περιβάλλον-Κοινωνική Προστασία και αλληλεγγύη.

            Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Σ είναι:

Μαυροματάκης Μανώλης                 Πρόεδρος

Τσαγκαράκη Μαρία                          Αντιπρόεδρος

Τσιφετάκης Μανώλης                       Μέλος

Παντελάκης Παύλος                         Μέλος

Γιαννακάκη Μαρία                            Μέλος

Βασαρμίδη Ερωφύλη                       Μέλος

Γραμμενίδης Κωνσταντίνος              Μέλος

 

 

                                                            Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Σ

 

                                                             Μανώλης  Μαυροματάκης