15/1/2009 Προσελήφθησαν δύο νέοι Αστυνομικοί στο Δήμο Σητείας

15/01/2009 11:51  -  432 αναγνώσεις

 

Στο Δήμο Σητείας θα διοριστούν δύο Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως επιτυχόντες του διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι είναι:

1.ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2. ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 135/2006 <<Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας>>. Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 6928/30-9-2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και αποτελείτο από τους:

 • 1. Πρόεδρο:

Ο Ευστάθιος Τζουανάκης, Γενικός Δ/ντής της Περιφέρειας Κρήτης, αναπληρούμενος από τη Χριστοπούλου - Βελεγράκη Αγγελική Πρ/νη της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

 • 2. Μέλη:
 • Ιωάννη Αμαργιαννάκη Πρ/νο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, αναπληρούμενος από τη Χριστοδούλου Θεοδώρα Πρ/νη της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Νομού Λασιθίου.
 • Μαρία Ψαλτάκη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Μιχάλη Λασιθιωτάκη Πρ/νο της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου, αναπληρούμενο από τη Μαρία Σκυβάλου Πρ/νη του Διοικητικού τμήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου.
 • Μαρία Μυλωνάκη Πρ/νη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας με αναπληρούμενη από τον Ιωσήφ Μανδουράρη υπάλληλο του ιδίου Δήμου.
 • Βασιλική Μάνεση Πρ/νη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Καφεσάκη Πρ/νο του Οικονομικού τμήματος του ιδίου Δήμου.
 • Δημήτρη Τσαγκαράκη Πρ/νο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου, αναπληρούμενος από τον Αριστείδη Βισκαδουράκη εκπαιδευτικό του γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης εξέδωσε Διαπιστωτική Πράξη, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το Ν. 3731/2008.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι:

 • 1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι Δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • 2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
 • 3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 • 4. Ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 • 5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 • 6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 • 7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
 • 8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα. Το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
 • 9. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
 • 10. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών, που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
 • 11. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 • 12. Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
 • 13. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρος προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
 • 14. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
 • 15. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ.
 • 16. Ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
 • 17. Ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
 • 18. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
 • 19. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
 • 20. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.

Έτσι οι τρείς Δημοτικοί Αστυνομικοί από το Μάιο και μετά έχουν πολλή δουλειά προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δύσκολο και σοβαρό το έργο των Δημοτικών Αστυνομικών.

 

                              Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας