24/3/2009 Δελτίο Τύπου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/3/2009

24/03/2009 13:10  -  286 αναγνώσεις

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  23 Μαρτίου 2009 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την προεδρεία της Προέδρου κ. Κατερίνας Ζερβάκη και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού:

Με ομόφωνη απόφαση αποφασίστηκε η έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού (5 σε αριθμό) για άμεση ανάγκη κάλυψης θέσεων μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση και αποτελεσματική λειτουργία σημαντικών Υπηρεσιών του δήμου με τις ειδικότητες

-ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων καθαριότητας (μία)

-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (μία)

-ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας εξωτερικών χώρων (δύο) και ΥΕ Εργάτης πρασίνου ( ένας).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε στην πρόσληψη 7 ατόμων αλλά η μείωση κατά δύο προέκυψε αναγκαστικά λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας. 

2. Έγκριση μελέτης για εργασίες διαμόρφωσης , ασφαλτόστρωσης και τσιμεντόστρωσης δρόμων στο νέο σχέδιο πόλης. 

Με ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που έχει δαπάνη 168.066,87€ και θα καλυφτεί από ιδίους πόρους.     

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή του δημαρχείου μέσω αξιοποίησης

ακίνητης περιουσίας του δήμου και χρηματοδότηση από ιδιωτικό φορέα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει στην «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Κατασκευή με Αυτοχρηματοδότηση του Δημαρχιακού Μεγάρου Σητείας έναντι Ανταποδοτικής Αξιοποίησης Ακινήτων του Δήμου από τον Ανάδοχο Στρατηγικό Επενδυτή».

Συγκεκριμένα ο Δήμος μέσω της παρούσας, στοχεύει να προχωρήσει στην κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου μέσω παραχώρησης της ιδιοκτησίας συγκεκριμένων ακινήτων με τη μορφή ανταλλάγματος. Έτσι, ο Δήμος Σητείας λαμβάνει σήμερα ως ωφέλειες μέρος των μελλοντικών αξιών των επενδύσεων που μπορούν να γίνουν από την εκμετάλλευση των υπό παραχώρηση και διάθεση των ακινήτων. Από την άλλη πλευρά, ο υποψήφιος επενδυτής, υποχρεούται να καταβάλλει ως αρχικό κεφάλαιο της επένδυσής του, αφενός το κόστος ανέγερσης του Δημαρχείου και, αφετέρου, το κόστος της επένδυσής, το είδος της οποίας ο ίδιος στρατηγικά έχει επιλέξει, με στόχο την αξιοποίηση των ακινήτων , τα οποία ο Δήμος Σητείας προτίθεται να διαθέσει και εκχωρήσει με τη μορφή ανταλλάγματος.

Συνάγεται ότι στόχο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη Στρατηγικού Επενδυτή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη και θα αναλάβει τους αντίστοιχους κινδύνους της μελέτης - κατασκευής του Έργου, καθώς επίσης και της χρηματοδότησης και λειτουργίας των προτεινόμενων επενδύσεων, με σύγχρονους όρους ποιότητας, ασφάλειας και σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο υποψήφιος Στρατηγικός Επενδυτής, θα έχει την ευελιξία να προσθέσει ή προσαρμόσει τους όρους, στο πλαίσιο της μεθοδολογικής του πρότασης, διαμορφώνοντας συγκεκριμένη και δεσμευτική πρόταση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης μεταξύ άλλων στην εισήγηση του ανέφερε «Το Δημαρχιακό Μέγαρο αποτελεί το "κέντρο" της πόλης. Είναι ο κατεξοχήν καθημερινός "κοινωνικός" χώρος της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ύπαρξη του κάθε πολίτη "πιστοποιείται" από τον Δήμο (από την στιγμή της γεννήσεως και μέχρι και τον θάνατο του - ληξιαρχείο). Είναι δηλαδή ο χώρος που θα περάσουν όλοι οι δημότες. Αποτελεί τελικά τον χώρο αναφοράς στον πολεοδομικό ιστό.  

Ο Δήμος Σητείας αντιλαμβανόμενος πλήρως την σπουδαιότητα έναρξης των διαδικασιών για την κατασκευή αυτού του έργου κοινής ωφέλειας και λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς δεν μπορεί να ενταχθεί για χρηματοδότηση από κρατικά κονδύλια ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑΣ, προχώρησε στην διερεύνηση του ενδεχομένου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου για την ανταποδοτική κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Πρόκειται για ένα έργο κοινής ωφέλειας και προτείνω να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση που αποτελεί ανώδυνη και πάνω από όλα συμφέρουσα λύση. Η  απόφαση που καλείται να πάρει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι τελεσίδικη προς αυτόν τον τρόπο αξιοποίησης της δημοτικής μας περιουσίας είναι απλώς διερευνητική. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πρωτοπόρα διαδικασία αλλά πιστεύω ότι αξίζει να διερευνήσουμε αυτό το ενδεχόμενο προκειμένου επιτέλους να αποκτήσουμε το δικό μας δημαρχείο. Για μένα η αξιοποίηση της περιουσίας μας και όχι η εκποίηση της είναι ο πρωτεύον στόχος της πολιτικής που πιστεύω ως Δήμος Σητείας θα πρέπει να εφαρμόσουμε στο συγκεκριμένο έργο » .

Η αντιπολίτευση δε συμφώνησε και ζήτησε εκ νέου αναβολή  του θέματος πράγμα που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μόνο στην καθυστέρηση της διερεύνησης της διαδικασίας κατασκευής αυτού του τόσου σημαντικού έργου, αφού έχουν περατωθεί όλες οι προαπαιτούμενες διεργασίες  ( μελέτη κατασκευής και πολεοδομική άδεια).

 

4.Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2008. 

Oι συνοπτικοί απολογισμοί έτους 2008 παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία :

Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου

ΠΡΑΞΗ

3/31.12.2008

ΕΣΟΔΑ

53341,60

ΕΞΟΔΑ

28736,58

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

24605,02

 

1Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή  1ου & 2ου Γυμνασίου

ΠΡΑΞΗ

1/29.01.2009

ΕΣΟΔΑ

118957,88 

ΕΞΟΔΑ

77306,77 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

41651,11 

 

 

2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή  3ο Δημοτικού .-3ο Νηπιαγωγείου)          

ΠΡΑΞΗ

1/16.02.2009

ΕΣΟΔΑ

54167,00 

ΕΞΟΔΑ

35103,92 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

19063,08 

 

3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή  (4ο  Δημοτικού  - 4ο Νηπιαγωγείο)

ΠΡΑΞΗ

1/22.01.2009

ΕΣΟΔΑ

55354,27 

ΕΞΟΔΑ

30125,05 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

25229,22 

 

4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (ΤΕΕ - ΙΕΚ)

ΠΡΑΞΗ

1/19.01.2009

ΕΣΟΔΑ

76580,27 

ΕΞΟΔΑ

52115,17 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

24465,10 

 

 

5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (1ο Δημοτικό -6ο Νηπιαγωγείο)

ΠΡΑΞΗ

2/10.02.2009

ΕΣΟΔΑ

36948,50 

ΕΞΟΔΑ

21507,78 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

15440,72 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  2ου Δημοτικού

ΠΡΑΞΗ

1/29.01.2009

ΕΣΟΔΑ

70689,53 

ΕΞΟΔΑ

59026,03 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

11663,50 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ειδικού Σχολείου

ΠΡΑΞΗ

1/14.01.2009 

ΕΣΟΔΑ

21556,68

ΕΞΟΔΑ

4664,70

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

16901,98

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  1ου Νηπιαγωγείου

ΠΡΑΞΗ

1/02.01.2009

ΕΣΟΔΑ

7103,57 

ΕΞΟΔΑ

4421,31

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2682,26

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  2ου Νηπιαγωγείου

ΠΡΑΞΗ

4/31.12.2008

ΕΣΟΔΑ

11424,541 

ΕΞΟΔΑ

3842,454 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

7582,087 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  5ου Νηπιαγωγείου

ΠΡΑΞΗ

1/12.01.2009

ΕΣΟΔΑ

10115,75

ΕΞΟΔΑ

7609,27 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2506,48 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Σκοπής

ΠΡΑΞΗ

1/15.01.2009

ΕΣΟΔΑ

17486,83

ΕΞΟΔΑ

12167,97

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

5318,86

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πισκοκεφάλου

ΠΡΑΞΗ

1/19.01.2009

ΕΣΟΔΑ

24819,91

ΕΞΟΔΑ

21794,76

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3025,15

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Τουρλωτής

ΠΡΑΞΗ

1/12.01.2009

ΕΣΟΔΑ

25201,09

ΕΞΟΔΑ

18121,91

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

7079,18

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Σφάκας

ΠΡΑΞΗ

1/16.01.2009

ΕΣΟΔΑ

24142,02 

ΕΞΟΔΑ

17870,73

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

6271,29

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.               

ΠΡΑΞΗ

1/21.01.2009

ΕΣΟΔΑ

31707,36

ΕΞΟΔΑ

14507,61

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

17199,75

 

 

5.Έγκριση συμμετοχής στο Διαδημοτικό Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στην εισήγηση του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Τσιφετάκης Μανώλης ανέφερε ότι « Όπως γνωρίζουμε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από τη δημόσια διοίκηση και δημιουργεί νέους τρόπους ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες, πιστεύω, είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες είναι ανάγκη η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμοι Αγ. Νικολάου ,Βαθέος, Ερμούπολης, Θάσου, Ηρακλείου ,Ιεράπετρας ,Μυτιλήνης ,Νάξου ,Ν. Αλικαρνασσού ,Πάρου ,Ρεθύμνης ,Ροδίων ,Σητείας ,Χανίων και Χίου που έχουν υλοποιησει  Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών χρηματοδοτούμενα από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας » επιθυμώντας να αναπτύξουν την συνεργασία τους σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών , βασιζόμενοι σε αμοιβαία εμπιστοσύνη κατέληξαν στο ακόλουθο Μνημόνιο Συμφωνίας που  στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για τις πόλεις μέλη του. Ιδιαίτερα για να μοιραστεί τη γνώση και τις ιδέες, για να ανταλλάξει την εμπειρία, για να αναλύσει τα κοινά προβλήματα και να αναπτύξει τις καινοτόμες λύσεις σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, μέσω πολλαπλών εργαλείων όπως φόρουμ, ομάδες εργασίας, υλοποίηση προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και διοργάνωση γεγονότων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάδειξη πρωτοβουλιών εφαρμογής των μητροπολιτικών δικτύων και της ευρυζωνικότητας στις τοπικές κοινωνίες με απώτερο στόχο την δημιουργία διαδημοτικής εταιρείας Ευρυζωνικών δικτύων Κρήτης και Νήσων του Αιγαίου.

Για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί Ημερίδα για την σύσταση του Διαδημοτικού Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών την Παρασκευή 27.3.2009 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.

Στην συνάντηση θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για όλα τα παραπάνω θέματα και θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας για την σύσταση του δικτύου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μνημόνιο Συνεργασίας και όρισε πολιτικό εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Σητείας με αναπληρωτή τον κ. Τσιφετάκη Μανώλη  στο Δίκτυο όπως επίσης ορίστηκε και τεχνικός υπεύθυνος ο κ. Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος για την συμμετοχή του στην τεχνική γραμματεία του δικτύου.

Όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

                                                            Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας