23/4/2009 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

23/04/2009 12:43  -  351 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27 Aπριλίου και ώρα 19:00, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

1.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικά έργα Αγροτικής οδοποιίας, πρ/σμού

106.500

 

2.   Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων των παρακάτω έργων:

-  Πολιτιστική διαδρομή φαραγγιού Ρίχτη.

      -  Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο τ.δ. Εξω Μουλιανών.

      -  Αγροτική Οδοποιία οικισμών.

      -  Βελτίωση οδοποιίας τ.δ. Κρυών, Αχλαδίων, Μαρωνιάς.

      - Οδοποιία πόλης & οικισμών Α Φάση.

      - Οδοποιία πόλης & οικισμών Β Φάση.

 

3.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω έργων:

-  Βελτίωση οδοποιίας πόλης & οικισμών Β φάση.

-  Αγροτική Οδοποιία οικισμών.

 

4.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

-  Οδοποιία πόλης & οικισμών Α Φάση.

      -  Οδοποιία πόλης & οικισμών Β Φάση.

 

5.   Αποδοχή και κατανομή ποσού 39.940 € για δαπάνες πολιτικής προστασίας.

 

6.   Συζήτηση και λήψη μέτρων για την ελάφρυνση των πολύτεκνων οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία.

 

7.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επιλογής τράπεζας για την εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών από το site του Δήμου.

 

8.   Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων στους πεζόδρομους.

 

9.   Καθορισμός τιμής κάρτας για τα σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης.

 

10.  Πρόσληψη υδρονομέων στα τοπικά διαμερίσματα για το 2009.

 

11.  Διαγραφή τελών από καταλόγους άρδευσης λόγω εσφαλμένης εγγραφής.

 

12.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων - Θεάτρων Ν. Λασιθίου.

 

13.  Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2008 της Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ. - Ορισμός ελεγκτών.

 

14.  Έγκριση πληρωμής δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορες περιοχές.

 

15.  Παραχώρηση χρήσης παλαιού δημοτικού σχολείου Κατσιδωνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο.

 

16.  Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων (Α.Ο. Σκοπής - Πολ/κό Σύλλογο Τουρτούλων - Πολ/κό Σύλλογο Μόχλου).

 

17.  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό και καταβολή οδοιπορικών εξόδων .

 

18.  Αναμόρφωση πρ/μού εσόδων-εξόδων.

 

19.  Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2007.

 

20.  Συμπλήρωση της 23/09 απόφασης σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για τη νομική κάλυψη της επιχ/σης σε θέματα δράσεων ΕΣΠΑ.

 

21.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

                                                               Η Πρόεδρος

                                                        

 

                                                             Κατερίνα Ζερβάκη