28/07/2009 Ο Δήμος Σητείας κάτοχος του Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας

28/07/2009 12:44  -  1155 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας μετά από συντονισμένες προσπάθειες τόσο των υπηρεσιών, όσο και του Δημάρχου Σητείας κ. Νίκου Κουρουπάκη, έλαβε από την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου  Α και τύπου Β ,κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος και υποβολής πρότασης . Πρόκειται για άλλη μία πετυχημένη πρωτοβουλία του Δήμου Σητείας  ,με την οποία αποκτά την ικανότητα να διαχειριστεί έργα του ΕΣΠΑ.

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού ο Δήμος Σητείας είναι σε θέση να υλοποιήσει έργα με τεχνικό περιεχόμενο , με άλλα λόγια δημόσια έργα υποδομής, όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφελείας, υδραυλικά , περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α καθώς και των τεχνικών μελετών τους.   

Επίσης έργα χωρίς τεχνικό περιεχόμενο, όπως έργα/δράσεις προμήθειας και εγκαταστάσεις εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών  που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, έργων κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Δήμος Σητείας πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξέτασε τα ακόλουθα :

-Συμβατότητα του εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του δήμου με το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημόσιων συμβάσεων

- Την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του δήμου

- Την τεκμηρίωση διαδικασιών διαχείρισης ( διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης και οικονομικής διαχείρισης έργου)

- Την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δήμου, η οποία διασφαλίζει την επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων .

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης σχολίασε σχετικά  « Η επιτυχία αυτή για το Δήμο μας είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε ένας από τους ελάχιστους δήμους απόκτησης του σχετικού Πιστοποιητικού . Καταφέραμε να περάσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τον έλεγχο των υπηρεσιών μας και να κερδίσουμε την διαχειριστική επάρκεια που είναι ουσιαστικά το εισιτήριο για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ και την συνέχιση της αναπτυξιακής πολιτικής εις όφελος των πολιτών μας.

Η απόκτηση Πιστοποιητικού  Διαχειριστικής Επάρκειας προσδίδει κύρος και αξιοπιστία στο Δήμο μας .Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην ανάπτυξη δράσεων.

Πιστοί στις εξαγγελίες μας, ακολουθώντας το δρόμο της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας».

Ακολουθεί συνημμένα το Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας