18/11/2009 Υπόμνημα Δήμου Σητείας προς την Υπουργό Παιδείας

18/11/2009 11:13  -  1065 αναγνώσεις

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,  

 

Επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας ως Υπουργός Παιδείας στην φορτωμένη με όλες τις προσδοκίες μας νέα κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου , σας εκφράζουμε τα πιο «θερμά μας συγχαρητήρια» που συνοδεύονται και από τις πιο θερμές ευχές μας για « Καλή επιτυχία στο έργο σας, γόνιμη και αποδοτική θητεία».

 

Θεωρούμε απαραίτητο να ενημερωθείτε καταρχήν για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και αφορούν σε αιτήματα του Δήμου Σητείας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 

1)Σας γνωρίζουμε ότι από το έτος 2000 και εξής ο Δήμος μας στηρίζει ανελλιπώς τη λειτουργία του τμήματος «Διατροφής και Διαιτολογίας» του ΤΕΙ Κρήτης με την παραχώρηση όλων των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου λειτούργησε μέχρι και τις αρχές ενεστώτος σχολικού έτους, με την παραχώρηση αναγκαίου εξοπλισμού και την υποστήριξη του σε λειτουργικό επίπεδο , καθώς και με την παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης, ιδιοκτησίας του Δήμου Σητείας, έκτασης 21 στρεμμάτων στην περιοχή ΤΡΥΠΗΤΟΣ, όπου και ανηγέρθησαν κτιριακές εγκαταστάσεις  και όπου μεταστεγάσθηκε πρόσφατα το τμήμα αυτό.

 

Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις αποτελούν καταρχήν μια θετική συνιστώσα για την ίδρυση και λειτουργία ενός δεύτερου τμήματος ΤΕΙ στη Σητεία, η στέγαση του οποίου είναι εξασφαλισμένη. Επιπλέον, η ίδρυση ενός τμήματος παρεμφερούς επιστημονικού αντικειμένου με το ήδη λειτουργούν , όπως αυτό που έχει ήδη προταθεί από το ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο « Ποιότητα Διαχείρισης Υπηρεσιών Διατροφής  έχει μικρό οικονομικό κόστος ενώ αναγνωρίζεται από όλους η αναγκαιότητα ίδρυσης νέου τμήματος για τη βιωσιμότητα του πρώτου αφού τότε πλέον μπορεί να μετεξελιχθεί σε «Σχολή».

 

Από την άλλη εκφράζουμε την αγωνία της Τοπικής Κοινωνίας για τη διαφαινόμενη αποδυνάμωση του τμήματος « Διατροφής και Διαιτολογίας» λόγω της απόφασης ίδρυσης ίδιου τμήματος στην πόλη της Καρδίτσας , από την προηγούμενη κυβέρνηση.

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,  

 

Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα ίδρυσης νέου τμήματος ΤΕΙ στην πόλη μας, είτε αυτού που έχει προταθεί είτε άλλου παρεμφερούς επιστημονικού αντικειμένου ή και άλλου γνωστικού αντικειμένου.

Είμαστε βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση, έτσι ώστε αφενός να ικανοποιηθεί ένα καθόλα δίκαιο αίτημα και αφετέρου να προσποριστεί οφέλη μια τοπική κοινωνία που έχει ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας για να αντισταθμίσει χρόνια αναπτυξιακά ελλείμματα.  

 

κυρία Υπουργέ,

 

2)Μετά την καταγραφή ενός απολύτως υλοποιήσιμου στόχου, επιτρέψτε μας να σας διατυπώσουμε και έναν οραματικό μας στόχο που πιστεύουμε ότι μπορεί να τύχει της ευαισθησίας σας και να ενταχθεί στο γενικότερο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας.

Η Σητεία, «Η αρχαία πύλη της Ανατολής», πατρίδα του σοφού Μύσωνα ποτισμένη από το λογοτεχνικό οίστρο του Κορνάρου, αξιολογείται στη διαχρονική της πορεία ως η κοιτίδα του αρχαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού της Ανατολικής Μεσογείου, ως η κοιτίδα μιας ιδιαίτερης κουλτούρας.

 

Στη Σητεία όπου, κατά τον Όμηρο, κατοίκησαν «μεγαλόψυχοι Ετεόκρητες»  και όπου στους αιώνες που διαβήκανε γεννήθηκαν μεγαλόψυχοι και ήρεμοι τεχνίτες του λόγου και της μουσικής,  και όπου πλανιέται ακόμη ζωντανός και σπινθίζει μέσα στη χειμαρρώδη ροή της σύγχρονης νοοτροπίας ο λόγος του Κορνάρου, έχουμε χρέος να υψώσουμε νησίδες πολιτισμικής δράσης που θα πιστώσουν άσφαλτα   και θα ανανεώσουν την πολιτισμική μας ταυτότητα.

 

Η πόλη μας μπορεί και πρέπει να καλλιεργήσει και να ενισχύσει περαιτέρω το πολιτιστικό της απόθεμα ώστε να αναδειχθεί εστία πνευματικών αναζητήσεων, εστία μελέτης και έρευνας της Κρητικής γλώσσας  και της Κρητικής Λογοτεχνίας, αφού σ’ αυτό συμβάλλουν η ποιότητα ζωής αλλά και η αναπτυξιακή δυναμική της πόλης.

 

Με βάση τα παραπάνω φιλόδοξη προοπτική  αλλά στόχος και όραμα του Δήμου Σητείας είναι η διεκδίκηση ίδρυσης και λειτουργίας Πανεπιστημιακής Σχολής π.χ. «Τμήμα Κρητικής Λογοτεχνίας» ή «Τμήμα Κρητικών Σπουδών». Το οραματικό αυτό σχέδιο του Δήμου Σητείας βρήκε ένθερμους υποστηρικτές και στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το Βιτσέντζο Κορνάρο που πραγματοποιήθηκε στη Σητεία το καλοκαίρι του 2009 με τίτλο «Ο κόσμος του Ερωτόκριτου και ο Ερωτόκριτος στον κόσμο». Έλληνες και ξένοι  διακεκριμένοι Επιστήμονες από όλον τον κόσμο ειδικευμένοι στις  Ερωτοκρίτειες Σπουδές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο συνέδριο διαπίστωσαν το πρόσφορο πνευματικό υπόβαθρο για την υλοποίηση αυτού του στόχου μας και δήλωσαν ένθερμοι υποστηρικτές του όλου αυτού εγχειρήματος. Ένα τέτοιο αντικείμενο έχει εξετάσει και η Μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, να ενταχθούν δηλαδή Σχολές στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης με κριτήρια ισόρροπης ανάπτυξης.

 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ο Δήμος Σητείας έχει το δικαίωμα διεκδίκησης Πανεπιστημιακής Σχολής αυτού ή άλλου γνωστικού αντικειμένου, ως απόδειξη ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την ανάπτυξη μιας ακριτικής και απομακρυσμένης αλλά όχι απομονωμένης πόλης. 

 

Αξιοποιήσιμες επιπλέον προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό είναι η καίρια γεωπολιτική της θέση, η συχνή, τακτική σύνδεσή της (αεροπορική – ακτοπλοϊκή) με μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και η δυνατότητα συνένωσης και συνύπαρξης πολλών διάσπαρτων δημιουργικών δυνάμεων.

 

Συμπερασματικά, η οριοθέτηση ενός τέτοιου στόχου και η προσπάθεια για την κατάκτησή του είναι ηθική επιταγή και βαθύτατη ανάγκη γιατί συνδέει ένα λαμπρό παρελθόν με ένα στέρεο παρόν και οδηγεί σ ένα εντελέστερο μέλλον.

 

3)Λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Σητεία

 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση της  Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (αριθμ. πρωτ. 3048/23-6-08) ικανοποιήθηκε αίτημα του Δήμου Σητείας περί ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

 

Κατά το παρελθόν σχολικό έτος λειτούργησαν με απόλυτη επιτυχία δύο τμήματα, ικανοποιώντας την ανάγκη δια βίου μάθησης σε πάνω από 40 ενήλικες.

 

Θέτουμε υπόψην σας ότι με σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, παραχωρείται το μη λειτουργούν Δημοτικό Σχολείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαμεζίου του Δήμου Σητείας στο ΙΔΕΚΕ για την κατασκευή μόνιμης στέγης του ΣΔΕ που τώρα φιλοξενείται προσωρινά σε σχολικό συγκρότημα της πόλης. Είναι ανάγκη το σχολείο να λειτουργήσει αυτόνομα και σε δικό του χώρο που θα εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.  Στο χώρο αυτό θα μπορούσε να φιλοξενηθεί και το Νυχτερινό ΕΠΑΛ,  η ίδρυση του οποίου θεωρείται επιβεβλημένη για τη συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων του ΣΔΕ και όχι μόνο.

 

Με ιδιαίτερη χαρά ακούσαμε να αναφέρεστε στην ομιλία σας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης, τη βούληση σας ως, Υπουργού, να προχωρήσετε σε ένα  ολοκληρωμένο Εθνικό Σύστημα Δια Βίου Μάθησης. Εξάλλου ο νέος τίτλος του Υπουργείου σας «δια βίου μάθησης» σηματοδοτεί και πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την νέα  αυτή προσέγγιση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή μας την προσπάθεια, να  προωθήσουμε στον τόπο μας τη δια βίου μάθηση, θα σας έχουμε συνοδοιπόρους .

 

κυρία Υπουργέ,

 

4)Επιτρέψτε μας τέλος να σας ενημερώσουμε συνοπτικά για τις ανάγκες των σχολείων Α/θμιας- Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την καταγραφή των αναγκών τους από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 

Α.Η καθυστέρηση εδώ και χρόνια στην απόδοση οικοπέδων για ανέγερση σχολικής στέγης συνδέεται άμεσα με την πολεοδόμηση της πόλης, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην περιοχή ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ της πόλης υπάρχουν οικόπεδα για την κατασκευή σχολικής στέγης (Γυμνάσια, Ειδικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας και Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας) . Η έγκριση αυτού του σχεδίου πόλης καθυστερεί εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα τα ειδικά σχολεία να στεγάζονται σε τελείως ακατάλληλα (και νοικιασμένα) κτίρια, γεγονός που δεν μας τιμά καθόλου ως Πολιτεία που πρέπει να έχει αυξημένη και να δείχνει ευαισθησία απέναντι σ΄αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

 

Β. Από την άλλη τα δύο Γυμνάσια της πόλης, δυναμικότητας 600 μαθητών, στεγάζονται σε συγκρότημα παλαιών κτιρίων ( ένα κτίριο της δεκαετίας του 1930, ένα της δεκαετίας του 1970 και ένα της δεκαετίας του 1980), χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές , εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κλειστοί χώροι άθλησης κλπ). Εδώ και χρόνια διαπιστώνεται ότι τα κτίρια αυτά είναι ανεπαρκή για τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενούνται, ενώ η παλαιότητά τους οπωσδήποτε δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα.

 

Γ. Τέλος εκτιμάται ως αδήριτη ανάγκη η κατεδάφιση παλαιάς πτέρυγας και η κατασκευή νέας (διοικητήριο και αίθουσες διδασκαλίας) στο συγκρότημα του ΕΠΑΛ Σητείας. Υπάρχει έκθεση προσεισμικού ελέγχου από αρμόδια επιτροπή , η οποία διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις τρωτότητας των παλαιών κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ τεσσαρακονταετίας περίπου.

Δ. Γενικότερα, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, τόσο για την κατασκευή σχολικών κτιρίων όσο και για τις επισκευές των υπαρχόντων σχολικών υποδομών, χειροτερεύει καθημερινά την κατάσταση και δυσχεραίνει όλο και περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία του Δήμου μας.

 

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η καλή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου. Εκείνο όμως που απαιτείται παραπέρα είναι η αυξημένη χρηματοδότηση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τις διαθέσιμες, μέχρι τώρα, χρηματοδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν τα σχολικά κτίρια, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες σχολικών επιτροπών, συλλόγων γονέων για άμεση και επιτακτική λύση των προβλημάτων των σχολείων τους.

 

Γι αυτό το λόγο ζητούμε αυξημένη χρηματοδότηση του Δήμου μας στον επισκευαστικό τομέα.

 

Ε. Αναφορικά  με τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, είναι φανερό ότι η οικονομική ενίσχυση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λειτουργούντων στο Δήμο μας σχολείων να αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτούνται οι σχολικές επιτροπές και να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σημαντικότατα προβλήματα λειτουργίας τους.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι σχολικές επιτροπές θα μπορούσαν να αναλάβουν με τη σωστή χρηματοδότηση την πραγματική διαχείριση των σχολείων, όπως θεωρούμε ότι επεδίωκε ο νομοθέτης κατά τη σύστασή τους, έχουν καταλήξει στον οικονομικό τομέα να ισορροπούν μεταξύ των αναγκαίων μόνο δαπανών.

 

Πιστεύουμε, ότι τα παραπάνω προβλήματα είναι γνωστά και αναμένουμε αύξηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπισή τους, με την πάροδο του χρόνου.

 

κυρία Υπουργέ,

 

Εκτιμώντας ότι η δική σας παρουσία στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, θα σηματοδοτήσει μια νέα πορεία στα εκπαιδευτικά προβλήματα όλης της χώρας, ευελπιστούμε να δείτε με ενδιαφέρον και τα δικά μας προβλήματα. 

Πιστεύουμε και αναμένουμε την αρωγή σας για τη λύση τους.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

                     

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Σητείας                                                                                                  

Νίκoς  Κουρουπάκης