12/1/2009 Νέα Μέλη Δ.Σ. Νομικών Προσώπων Δήμου Σητείας

02/01/2009 13:13  -  490 αναγνώσεις

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τακτικά Μέλη

Ζερβάκη Κατερίνα ( Πρόεδρος , Δημοτική Σύμβουλος )

Ζαμπετάκης Δημήτρης ( Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών )

Γιαννακάκη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος )

Δελημπαλταδάκης Γιώργος ( Δημοτικός Σύμβουλος )

Μπελιμπασάκης Βαγγέλης (Πρόεδρος του Θεάτρου Σητείας )

Αναπληρωματικά Μέλη

Ανδρουλιδάκης Παντελής (Δημοτικός Σύμβουλος )

Ζερβάκης Γιώργος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Διαλυνάς Νίκος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Ξενικάκης Αντώνης (Πρόεδρος Δ.Ε.ΠΟ.ΤΑ.Σ)

Σπυριδάκη Έλενα (Δημότης)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Τακτικά Μέλη

Γωνιωτάκης Μιχάλης ( Πρόεδρος )

Καλύβας Μάρκος ( Αντιπρόεδρος )

Τσιφετάκης Μανώλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Διαλυνάς Νίκος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Συλλιγαρδάκης Σταύρος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Αναπληρωματικά Μέλη

Πρωτογεράκης Μιχάλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Ζερβάκης Γιώργος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Αχλαδιανάκης Γιώργος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Ζογλοπίτης Γιάννης (Δημότης )

Μιχελάκης Μανώλης (Δημότης )

ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Τακτικά Μέλη

Βουγιουκλάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος )

Βαζάκης Γιώργος ( Αντιπρόεδρος )

Σπυριδάκης Στέλιος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Ζερβάκη Κατερίνα (Δημοτική Σύμβουλος )

Κριτσωτάκη Άννα (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματικά Μέλη

Τσιφετάκης Μανώλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Μεραμβελιωτάκης Νίκος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Βακόντιος Μανώλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Γαλετάκη Πόπη (Δημότης )

Αλεξάκη Βαγγελία (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΚΑΠΗ

Τακτικά Μέλη

Φουρναράκης Μανώλης (Πρόεδρος )

Συλλιγαρδάκης Σταύρος ( Αντιπρόεδρος )

Βαζάκης Γιώργος(Δημοτικός Σύμβουλος )

Κουνελάκη Φωτεινή (Δημότης )

Δρόσου Γαλάτεια  (Δημότης )

Αναπληρωματικά Μέλη

Παντελάκης Παύλος  (Δημοτικός Σύμβουλος )

Πρωτογεράκης Μιχάλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Σαββόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Φανουράκης Μανώλης (Δημότης )

Σφενδυλάκης Γεώργιος (Δημότης )

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Τακτικά Μέλη

Ευχετζής Νίκος  (Πρόεδρος )

Τζαβαλάς Δημήτρης (Αντιπρόεδρος - Δημοτικός Σύμβουλος )

Σαββόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Μπελιμπασάκης Κωστής (Δημοτικός Σύμβουλος )

Αβραμάκη - Θαλασσινού Μαρία (Δημότης )

Αναπληρωματικά Μέλη

Φουρναράκης Μανώλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Γιαννακάκη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος )

Καστρίτης Μανώλης (Δημότης )

Καβαλαράκης Νίκος (Δημότης )

Τζουμάκας Ιωάννης (Δημότης )

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

Τακτικά Μέλη

Φουρναράκης Μανώλης ( Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος )

Λαγουδάκη Πόπη (Αντιπρόεδρος )

Ζερβάκη Κατερίνα (Δημοτική Σύμβουλος )

Γιαννακάκη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος )

Καζαμίας Μιχάλης (Πρόεδρος ΔΔ Χαμεζίου )

Αναπληρωματικά Μέλη

Μπελιμπασάκης Κωστής (Δημοτικός Σύμβουλος )

Κοτσυφάκη Δέσποινα (Δημοτική Σύμβουλος )

Πρωτογεράκης Μιχάλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Μπελιμπασάκη Μαρία (Δημότης )

Πρωτογεράκης Ιωάννης (Δημότης )

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη

Πρωτογεράκης Μιχάλης ( Πρόεδρος , Δημοτικός Σύμβουλος )

Κοτσυφάκη Δέσποινα (Δημοτική Σύμβουλος )

Αχλαδιανάκης Γιώργος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Βασιλάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος ΔΔ Σκοπής )

Σταματάκης Εμμανουήλ (Μέλος Τοπικού Συμβουλίου)

Αναπληρωματικά Μέλη

Ζερβάκη Κατερίνα (Δημοτική Σύμβουλος )

Σπυριδάκης Στέλιος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Μπελιμπασάκης Κωστής (Δημοτικός Σύμβουλος )

Φουντουλάκης Γιώργος (Δημότης )

Φραγκούλης Στέλιος (Δημότης )

ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

Τακτικά Μέλη

Γλεζάκης Γεώργιος (Πρόεδρος )

Ζερβάκη Κατερίνα (Δημοτική Σύμβουλος )

Ζερβάκης Γιώργος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Θαλασσινός Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Τσαγκαράκης Νίκος (Πρόεδρος ΔΔ Τουρλωτής)

Αναπληρωματικά Μέλη

Τσιφετάκης Μανώλης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Συλλιγαρδάκης Σταύρος (Δημοτικός Σύμβουλος )

Κουκουράκης Μανώλης (Δημότης )

Παπαδάκης Μιχάλης (Δημότης )

Σπυριδάκη Άννα  ( Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου)