17/12/2009 Ψήφιση προυπολογισμού οικ. έτους 2010

17/12/2009 11:31  -  1104 αναγνώσεις

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου μετά από διαλογική συζήτηση, εξέτασε διεξοδικά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2010 κωδικό προς κωδικό τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και των εξόδων, κι ύστερα  από φανερή ψηφοφορία υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου ψήφισαν 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι,  ενώ κατά ψήφισαν 05 .

Ο  Προϋπολογισμός του  Δήμου Σητείας εσόδων & εξόδων οικ. έτους 2010, όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία και έχει εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή εμφανίζει έσοδα που ανέρχονται στο ποσό των 21.238.002,32 € & τα έξοδα στο ποσό των  20.856.065,41€ & το αποθεματικό στα  381.936,96 € .                                                                                                  

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης μετά το τέλος της διαδικασίας δήλωσε σχετικά:

« Ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου μας, έρχεται να συζητηθεί στο Δ.Σ.  σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας . Σε μια περίοδο που όχι μόνο οι ασθενέστερες  κοινωνικά ομάδες, αλλά όλοι μας πιεζόμαστε οικονομικά.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός οριοθετείται πράγματι από τους όρους που θέτει το γενικό πολιτικοοικονομικό πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών και επιχειρεί μια σύνθεση μεταξύ των περιοριστικών όρων και των αναγκών που έχει ο Δήμος και οι δημότες του Δήμου μας.

Ο φετινός προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, με πραγματικά νούμερα,  με καμία υπερτιμημένη δαπάνη και καμία τάση διόγκωσης των εσόδων. Είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός.

Εμείς ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε ότι ένας προϋπολογισμός δεν είναι απλά μια λογιστική πράξη. Πρέπει να είναι διεκδικητικός, να μην μεταβάλλει την πραγματικότητα, ούτε να συσσωρεύει προβλήματα στο μέλλον. Ο   προϋπολογισμός (μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα) είναι το εργαλείο εκείνο που μπορεί να οδηγήσει τόσο την επίλυση των ιδιαίτερων τοπικών προβλημάτων όσο  και στην κατασκευή των αναγκαίων έργων αλλά και στην διεκδίκηση και στην προώθηση των γενικότερων αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης.

Η υλοποίηση του φετινού προϋπολογισμού, μαζί με την εκτέλεση των έργων του Θησέα που έχουν δρομολογηθεί, τη χρηματοδότηση των μελετών των έργων του ΟΠΑΑΧ καθώς και τη χρηματοδότηση έργων από άλλες πηγές (ΣΔΙΤ κ.λ.π.)  είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν ως αποτέλεσμα ο Δήμος μας να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να αποκτήσει αναπτυξιακή προοπτική».

 

                                                        Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας