19/3/2009 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

19/03/2009 11:38  -  197 αναγνώσεις

 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

•1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή του δημαρχείου μέσω αξιοποίησης

ακίνητης περιουσίας του δήμου και χρηματοδότηση από ιδιωτικό φορέα.

•2.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων, πρ/σμού 130.000 € , με ανοικτό διαγωνισμό.     

•3.   Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής των παρακάτω έργων:  

-  Εγκατάσταση προωθητικού μηχανήματος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου.

      - Συμπληρωματικές υποδομές στο Αθλητικό Κέντρο Πισκοκεφάλου.

      - Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημοτικού καταστήματος.

      - Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης, εξυπηρέτησης & προβολής σπηλαιολογικής &

         πολιτιστικής διαδρομής Κατσιδονίου-Σιτάνου.

  • - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη Λάστρο.
  • - Τσιμεντόστρωση οδών τ.δ. Αγ.Γεωργίου.
  • - Τσιμεντόστρωση δρόμου από πλατεία Κ.Επισκοπής-Γκιρλή.
  • - Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών και κ.χ. στο τ.δ. Αχλαδίων.
  • - Μέτρα ασφάλειας και βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας πόλης Σητείας.

•4.   Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης Λάστρου.

•5.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας.

•6.   Συμπλήρωση Τεχνικού προγράμματος έργων 2009 με το έργο: Συντήρηση πρασίνου, πρ/σμού 10.000 € .

•7.   Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση των δράσεων : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου « ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

•8.   Κατάρτιση προγράμματος έργων ΣΑΤΑ 2009.

•9.   Αναμόρφωση πρ/σμού.

•10.  Απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ των παρακάτω εργασιών:

    α.   Καθαρισμός παραλίας-διαχείριση γαλάζιων σημαιών, πρ/σμού 45.000 €

    β.   Καθαρισμός- λειτουργία Πολύκεντρου, πρ/σμού 20.000 €

•11.  Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος.

•12.  Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2008.

•13.  Έγκριση συμμετοχής στο Διαδημοτικό δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

•14.  Έγκριση κοπής δένδρου στον οικισμό  ΜΟΧΛΟΣ. 

•15.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                                   Η Πρόεδρος                                          

                                                   Κατερίνα Ζερβάκη