20/8/2009 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

20/08/2009 11:19  -  1249 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα  24 Αυγούστου και ώρα 20:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη Σητείας, του κ. Γραμματικάκη Γεωργίου, πρώην Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονομασία του αεροδρομίου Σητείας, κατόπιν ομόφωνης πρότασης του διεθνούς συνεδρίου για τον ποιητή ΒΙΤΣΕΝΤΖΟ ΚΟΡΝΑΡΟ.

 3.      Ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για έκθεση ελέγχου εκλογικών δαπανών των συνδυασμών κατά τις εκλογές του 2006.

 4.      Συζήτηση επί αιτήσεως δημοτών για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων.

 5.      Έγκριση εκτέλεσης των έργων:

     -   Συντήρηση πρασίνου,  πρ/σμού 10.000 €

     -   Καθαρισμός αγροτικών δρόμων,  πρ/σμού 39.926 €

     -   Κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στο εθνικό στάδιο Σητείας, πρ/σμού 100.000 € από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

 6.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω έργων :

-              Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων.

-              Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων

-              Καθαρισμός νεκροταφείων δημοτικών διαμερισμάτων.

7.      Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας τ.δ.

8.      Συμπλήρωση Τεχνικού προγράμματος Έργων.

9.      Συζήτηση επί αιτήσεως για μετατόπιση αγροτικής οδού στη θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΙΑ Σητείας.

10.    Έγκριση τροποποίησης μηκοτομής του πεζόδρομου στο Ο.Τ. 246 νέου σ.π.

11.    Διαγραφή ποσού 640.553,72 € και ποσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής 1.067,59 € από εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης και επαναβεβαίωση ποσού 571.374,60 € λόγω διορθωτικής πράξης, ιδιοκτησίας της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ.

12.    Έγκριση καταβολής ποσού 2.465,68 € (πλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων) στον ΕΔΕ κ. Γαλετάκη Γεώργιο για δαπάνη εκτέλεσης του έργου: Αποχέτευση δ.δ Σφάκας, ύστερα από την υπ’αρ.257/08 απόφαση του Διοικ.Εφετείου Χανίων.

 13.    Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη συνέχιση λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας και Βοήθειας στο Σπίτι στη Σητεία, στο Πισκοκέφαλο, στη Σκοπή και στη Τουρλωτή.

14.    Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου στα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

15.    Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης προς το Δήμο ιδιοκτητών ακινήτων από πράξη αναλογισμού .

 16.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχ/ης Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ)

17.    Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών Δήμου.

18.    Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Κρητική Αερολέσχη.

19.    Έγκριση τοποθέτησης νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στο δημοτικό κατάστημα Σκοπής και σύνδεσης internet στα δημοτικά  καταστήματα Σκοπής και Πισκοκεφάλου.

 20.    Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων.

 21.    Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων.

 22.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.