12/6/2009 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

12/06/2009 09:03  -  987 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα  15 Ιουνίου και ώρα 20:00, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

•1.   Διάθεση υπολοίπων χρηματοδότησης έργων - μελετών - προμηθειών, προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, συνολικού ποσού 375.394,26 €.

•2.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα, πρ/σμού 10.000 €

•3.   Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για τη συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων, πρ/σμού 130.000 €. Αναμόρφωση πρ/σμού και τροποποίηση απόφασης ΣΑΤΑ.

•4.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:  

  • - Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας.
  • - Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ τ.δ. Σκοπής.
  • - Βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Σητείας.

•5.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω έργων:

  • - Ανάπλαση οικισμού Πισκοκεφάλου
  • - Ανάπλαση οικισμού Χαμεζίου
  • - Ανάπλαση οικισμού Σφάκας
  • - Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου .

•6.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης για την εκτέλεση του έργου:  Συμπληρωματικές υποδομές ανοικτού κολυμβητηρίου.

•7.   - Αποδοχή και κατανομή ποσού 305.130,40 € από το Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων -έργων του Δήμου.

- Αποδοχή ποσού 141.526,54 € από το Υπ. Εσωτερικών (αναδρομικά έσοδα από ΚΑΠ  

  Ιανουαρίου-Απριλίου) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου και ποσών   

  2.384,76 € και 1.139,36 € για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Βρεφικού-

  Παιδικού Σταθμού και του Δημοτικού Οργανισμού άθλησης αντίστοιχα .

•8.   Κατανομή ποσού 26.600 € από πιστώσεις πυροπροστασίας 2009.

•9.   Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων,  ενδεικτικού πρ/σμού  81.400 €

•10.  Έγκριση απόφασης  δ.σ του Πνευματικού Κέντρου Σητείας.

•11.  Αναμόρφωση πρ/μού εσόδων-εξόδων.

•12.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                   Η Πρόεδρος

                                            Κατερίνα Ζερβάκη