28/9/2009 Πρόκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

28/09/2009 13:00  -  1063 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  Τετάρτη  30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: Ηλεκτροφωτισμός Εθνικού Σταδίου Σητείας, πρ/σμού 101.787,58  € από το πρόγραμμα  ΘΗΣΕΑΣ.

2.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω έργων :

-              Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων.

-              Οδοποιία πόλης & οικισμών Α Φάση.

-              Οδοποιία πόλης & οικισμών Β Φάση.

-              Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο τ.δ. Εξω Μουλιανών

-   Ανάπλαση οικισμού Τουρλωτής

-   Ανάπλαση οικισμού Εξω Μουλιανών

-   Ανάπλαση πλατείας και κεντρικών οδών Σητείας

-   Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος Αχλαδίων

3.  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των παρακάτω έργων:

-              Συμπληρωματικές υποδομές ανοικτού κολυμβητηρίου

-    Βελτιώσεις-συμπληρώσεις νεκροταφείων Δήμου Σητείας

-    Βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Σητείας

-    Συμπληρωματικές εργασίες δημοτικής οδοποιίας

4.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

-  Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας

-  Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Μέλισσες Σκοπής

-  Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών

-  Ανόρυξη γεώτρησης Έξω Μουλιανών

-  Ανόρυξη γεώτρησης Μέσα Μουλιανών

-  Συμπληρωματικές υποδομές ανοικτού κολυμβητηρίου

5.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης για την εκτέλεσης της προμήθειας προστατευτικού παραπετάσματος κολυμβητηρίου.

6.  Τροποποίηση της 95/09 απόφασης περί καταρτίσεως προγράμματος έργων ΣΑΤΑ.

7.  Ανάκληση της 203/09 απόφασης και αναμόρφωση πρ/σμού για εκτέλεση της προμήθειας

   υλικών για τη συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων. 

8.  Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

9.   Έγκριση καταβολής σε δόσεις, ποσών από πράξεις προσκύρωσης.

10. Έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού από Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ. στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Σητείας.

11. Έγκριση κανονισμών της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. α) Εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών β) Κανονισμός διαχείρισης, γ) Κανονισμός προσωπικού.

12. Έγκριση της υπ'' αριθ. 2/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (αποζημίωση προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

13. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή δαπανών διενέργειας βουλευτικών εκλογών 4/10/09 και διοργάνωσης εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου.

14. Λήψη απόφασης για καταβολή σε υπαλλήλους του Δήμου της αξίας του δικαιούμενου γάλακτος σε χρήμα.

15. Επιστροφή  αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τέλη άρδευσης.

16. Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Αστυνομική Δ/νση Λασιθίου ημερίδας, με θέμα: Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων .

17. Τροποποίηση απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου εφαρμογής διατάξεων για τα κατ/ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου.

19.    Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων (Δ.Ο.Α για αναμόρφωση πρ/σμού - Βρεφικού-Παιδικού Σταθμού για έγκριση απολογισμού ).

20.    Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων.

 21.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                              Η Πρόεδρος

                                                         

                                                                Κατερίνα Ζερβάκη