8/10/2009 Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας

08/10/2009 11:47  -  1098 αναγνώσεις

 

Ο Δήμος Σητείας, στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών του, θέτει στη διάθεσή των Δημοτών, από Δευτέρα  5 Οκτωβρίου , 12 νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω της διαδικτυακής του πύλης καθώς και την αποστολή αιτήματος, παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό τηλέφωνο με SMS προς το Δήμο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας στη διαδικτυακή πύλη. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου από τον ακόλουθο σύνδεσμο : http://www.sitia.gr/signup.html

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής του Δήμου Σητείας κ. Εμμ. Τσιφετάκης δήλωσε σχετικά : «Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στόχο των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Σητείας. Στόχος μας είναι η εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών με τις υπηρεσίες μας , χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου και αυτή η προσπάθεια είναι συνεχής. Σύντομα θα τεθεί στην υπηρεσία των συμπολιτών μας και η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πληρωμών που είναι υπό ανάπτυξ».

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων που προσφέρει η πύλη στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) αφορά σε αυτή τη φάση τις παρακάτω υπηρεσίες : 

Γενική αίτηση

Καταγγελίες - Παράπονα ή Εισηγήσεις

Πιστοποιητικό Ταυτότητας

Πιστοποιητικό Γέννησης και Εντοπιότητας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών

Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους

Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Βλάβες οδοστρώματος ( λακκούβες)

Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης κατοικίας

Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ( παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια)

Βλάβη στον Δημοτικό Φωτισμό

Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

Βεβαίωση αρίθμησης οδών

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και καθρεπτών

Κατάθεση Ένστασης Αντίρρησης για παράνομη σταύθμευση

Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων 

Αποστολή αιτήματος, παραπόνου ή καταγγελίας από κινητό τηλέφωνο με SMS

 

 

 

                         Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας