3/8/2009 Υπογράφηκαν οι συμβάσεις 3 σημαντικών δράσεων για το Δήμο Σητείας

03/08/2009 13:22  -  1167 αναγνώσεις

 

 

Θέμα: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις 3 σημαντικών δράσεων  για το Δήμο Σητείας  

 

  • Μελέτη Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος πόλης Σητείας προϋπολογισμού 100.000 €.
  • Μελέτη αποχέτευσης & Περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικισμού Μόχλου προϋπολογισμού 155.000 €.
  • Συμφωνία - πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 12ης Διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογισμού 140.000 €.

 

Υπογράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στα γραφεία του Δήμου Σητείας οι συμβάσεις 3 μελετών, με την υλοποίηση των οποίων θα καταστούν ώριμα για ένταξη και υλοποίηση στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 3 ζωτικής σημασίας έργα για το Δήμο Σητείας.

 

  • Με την υλοποίηση της Μελέτης Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος πόλης Σητείας, θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι :

 

-       Εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Σητείας και Καραβόπετρας.

 

-       Λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη βελτίωση της εικόνας και περιβαλλοντική αναβάθμιση στις εισόδους της Σητείας από Ηράκλειο, Ιεράπετρα και Παλαίκαστρο.

 

-       Ετοιμότητα για τη χρηματοδότηση υλοποίησης των έργων που θα προταθούν από την εν λόγω μελέτη από το ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα.

 

  • Με την υλοποίηση της Μελέτη Αποχέτευσης & Περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικισμού Μόχλου στην οποία προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης εντός του οικισμού αλλά και στο παραλιακό μέτωπο, καθώς και η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, ο Δήμος Σητείας επιτυγχάνει :

 

-       Την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος και αιτήματος των κατοίκων του οικισμού οι οποίοι υφίστανται σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω της συχνής (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες) εκκένωσης των σηπτικών δεξαμενών λυμάτων, πέραν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την απουσία αποχετευτικού δικτύου και εγκαταστάσεων καθαρισμού.   

 

-       Ετοιμότητα για τη χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου από το ΕΣΠΑ όπου οι δαπάνες προστασίας του περιβάλλοντος είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα.

 

  • Τέλος, με τη Συμφωνία - πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 12ης Διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Κρήτης, θα παραχθεί το σύνολο εκείνων των ενεργειών και δράσεων ώστε να επιτευχθεί στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου η επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας σε παρακείμενη έκταση 200 περίπου στρεμμάτων, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει σε βάθος χρόνου τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες διάθεσης και Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων των Δήμων Σητείας, Λεύκης, Ιτάνου και Μακρύ Γιαλού. Παράλληλα με την επέκταση, θα προβλεφθεί και η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ από πλευράς εξοπλισμού ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών διάθεσης, τεμαχισμού, ανακύκλωσης, κλπ.  

 

                                                       Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας