16/1/2009 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

16/01/2009 11:01  -  267 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου  και ώρα 19:00, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση εκτέλεσης των έργων :

      -   Ανάπλαση κόμβου Πλατανάρια, πρ/σμού 200.000 €  από πιστώσεις ΘΗΣΕΑ  

         (αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση πρ/σμού).

      -   Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, πρ/σμού 150.000 €

 

2.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:

      -   Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Σητείας.

    -   Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δ.δ. Αχλαδίων.

 

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή του Δημαρχείου μέσω αξιοποίησης

     ακίνητης περιουσίας του Δήμου και χρηματοδότηση από ιδιωτικό φορέα.

 

4.   Αναμόρφωση πρ/σμού ως προς οφειλές παρελθούσης χρήσης και εσόδων, σύμφωνα με το  

      κλείσιμο οικ.έτους 2008.

 

5.  Αναδιάρθρωση διοικητικών συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων.

 

6.   Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

7.   Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του Δήμου για το έτος 2009 :

  • - διενέργειας προμηθειών Ε.Κ.Π.ΟΤΑ
  • - διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων
  • - εκτίμησης-καταμέτρησης
  • - επίλυσης φορολογικών διαφορών
  • - παραλαβής έργων

8.   Τροποποίηση συστατικών πράξεων Σχολικών Επιτροπών (Eνιαίου Λυκείου - 4η Ενιαία

     ΤΕΕ-ΙΕΚ) ως προς την ονομασία.

 

 

                               Η Πρόεδρος                                               

                                   Κατερίνα Ζερβάκη