20/8/2010 Δελτίο Τύπου " Σημαντικά Αναπτυξιακά έργα απόφασισε το Δ.Σ. Σητείας"

20/08/2010 13:01  -  455 αναγνώσεις

Το Δημοτικό συμβούλιο Σητείας στην τελευταία συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Αυγούστου, ενέκρινε την εκτέλεση τριών πολύ σημαντικών αναπτυξιακών έργων για το Δήμο μας, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πρόκειται για τα παρακάτω έργα :

-          Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Δίγο – Μνήμα τοπικού διαμερίσματος ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ, προυπολογισμού δαπάνης 97.155 €.

-          Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Ρίζα τοπικού διαμερίσματος ΚΡΥΩΝ, προυπολογισμού  δαπάνης 349.927 €.

-          Βελτίωση δρόμου ΧΑΜΕΖΙ – ΡΙΖΑ – ΚΡΥΑ προυπολογισμού δαπάνης 540.000 €

Τα παραπάνω έργα των οποίων οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, θα δημοπρατηθούν άμεσα ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των διατιθέμενων για το έτος 2010 πιστώσεων.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίασή του ενέκρινε την εκτέλεση των έργων :

-          Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων προυπολογισμού δαπάνης 200.000 €.

-          Επισκευή παλαιού σχολείου ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ προυπολογισμού δαπάνης 12.500 €

Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από Τέλη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η έναρξή τους θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

 Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας