29/6/2010 Αριστεύσαντες μαθητές Αʼ και Βʼ τάξης Γενικού Λυκείου Σητείας

29/06/2010 10:41  -  372 αναγνώσεις

Αʼ Λυκείου 
1. Παπαδάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ 19.8
2. Συλλιγνάκης Ανδρέας του Ιωάννη 19.7
3. Πατεράκη Στυλιανή του Εμμανουήλ 19.1
4. Μαλλιωτάκης Γεώργιος του Εμμανυήλ 18.9
5. Λυκάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ 18.7
6. Δαμουλάκη Παναγιώτα του Στέφανου 18.6
7. Κοκολάκης Νικόλαος του Θεόδωρου 18.4
8. Μαστοράκη Κωνσταντίνα του Νικόλαου 18.4
9. Κοσμαδάκης Νικόλαος του Ιωάννη 18.2
10. Πάνου Ευαγγελία του Σώζων 18.2


Βʼ Λυκείου
1. Αβρονιδάκη Άννα του Ιωάννη 19.6 
2. Ρέλλου Σοφία του Κων/νου 19.6
3. Σηφάκη Αικατερίνη του Φραγκ. 19.5
4. Καραμανωλάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 19.1
5. Σαρίδης Νικόλαος του Χαράλαμπου 19.1
6. Σολιδάκη Σοφία του Νικόλαου 19
7. Αλεβίζου Βασιλεία του Στέφανου 18.9 
8. Αλεβίζου Ναυσικά του Στέφανου 18.8
9. Ταβλαδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 18.7
10. Φωνιαδάκη Δήμητρα του Αντωνίου 18.5
11. Παντελάκη Μαρία του Ιωάννη 18.4
12. Σακκαδάκη Εμμανουέλα του Εμμανουήλ 18.4
13. Ευχετζή Αναστασία του Μιχαήλ 18.3
14. Χαιρετάκη Δήμητρα του Βασλείου 18.3
15. Γρύβα Μαρία του Δημητρίου 18.1