06/05/2010 Δελτίο τύπου συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

06/05/2010 12:22  -  350 αναγνώσεις

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Απριλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας.

 

  Καταρχήν το Σώμα ενέκρινε την εκτέλεση του έργου που αφορά την βελτίωση και διαμόρφωση παραλιών που χρησιμοποιούνται από τους λουόμενους και τις φυσιολατρικές διαδρομές. Πρόκειται για τις παραλίες στη Σητεία, την Αγιά Φωτιά, τα Κόκκινα, τον Ανάλουκα, τον Τρυπητό, το Πλατάνι, στο Μόχλος, στον Κλαβρό, τον Παπαδιόκαμπο και τα φαράγγια στον Ρίχτη και των Αγίων Πάντων όπου θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 40.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 45 ημέρες.

 

  Ενέκρινε επίσης την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης στην περιοχή Άγιοι Πάντες Πλατάνι Σκοπής προϋπολογισμού περίπου 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται σε περίπου δύο μήνες θα ανατεθεί η μελέτη η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 6 μήνες.

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου που αφορά την ανάπλαση του κόμβου στα Πλατανάρια.

 

  Ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου για τη συντήρηση των παλιών δημοτικών σχολείων Σφάκας και Αγιάς Φωτιάς με χρονοδιάγραμμα έως τις 30/11/10. Το έργο θα εκτελεστεί από το Δήμο Σητείας με το ποσό των 50.000 ευρώ που θα δοθεί από την Νομαρχία.

 

  Εγκρίθηκε επίσης η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχία για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

  Ακόμα κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε περιοχές της Σητείας, της Σκοπής, του Πισκοκεφάλου, της Αγίας Φωτιάς και των Μέσα Μουλιανών ενώ προχώρησε και στην κατανομή του ποσού των 30.533, 40 ε για λειτουργικές ανάγκες σχολείων. Ενέκρινε τον ισολογισμό της ΔΗΚΕΣ για το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου δηλαδή στο Πνευματικό Κέντρο (7), στον Βρεφικό Σταθμό ( 4) και στο ΚΑΠΗ (1).

 

  Επίσης το Δ.Σ. προχώρησε στην κατάρτιση προγράμματος: έργων ΣΑΤΑ 2010 - υπόλοιπων ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών - πιστώσεων άρθρου 27Ν3756/09 για επενδυτικά έργα.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης τα περισσότερα από τα έργα που περιλαμβάνονται είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και πλέον γίνεται η κατανομή σε πιστώσεις. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τα εξής έργα:

- Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑΣ για την βελτίωση συνθηκών ύδρευσης πόλης και οικισμών (50.000 ευρώ)

- Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων (16.700 ευρώ)

- Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑΣ για επέκταση ομβρίων στις Ξεροκαμάρες (30.000 ευρώ)

- Προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑΣ με προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου λυμάτων (50.000 ευρώ)

- Αγορά ακινήτου στη Σφάκα για πάρκινγκ (3.000 ευρώ)

- Συντήρηση δικτύων άρδευσης (10.200 ευρώ)

- Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων πρασίνου (3.000 ευρώ)

- Βελτίωση πρασίνου οικισμών (12.000 ευρώ)

- Προμήθεια φυτών, δένδρων και υλικών βελτίωση πρασίνου πόλης (60.000 ευρώ).

 

                                                                        Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας