2/03/2010 Επέκταση τουριστικής μαρίνας

02/03/2010 11:11  -  292 αναγνώσεις

                                         

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβουλίου Σητείας και μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και ομοφωνίας πήρε αποφάσεις, η εκτέλεση των οποίων είναι μεγάλης σπουδαιότητας για το μέλλον του τόπου. Αποφάσεις που αποδεικνύουν αφενός την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας με το σωστό σχεδιασμό και την αντίστοιχη ανάληψη δράσης αλλά και αποφάσεις που στοχεύουν οραματικά   στο μέλλον και απαιτούν έγκαιρο προγραμματισμό.

  Με μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τελευταίων ετών, το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας ενέκρινε την επέκταση της υφιστάμενης τουριστικής μαρίνας της πόλης. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα προάγει τον ιστιοπλοικό και γενικότερα το θαλάσσιο τουρισμό ο οποίος είναι μια σημαντικότατη μορφή θεματικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πόλη μας λοιπόν, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και των υπολοίπων υποδομών της (διεθνές αεροδρόμιο, εμπορικό λιμάνι, κλπ.) θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για να αναπτύξει αυτή τη σημαντικότατη για τον τόπο μας δράση. Η υλοποίηση του έργου αυτού εξ’ άλλου, θα κατατάξει τη Σητεία σε ένα Διευρωπαικό δίκτυο πόλεων με μαρίνες, καθιστώντας την έτσι ως σημαντικό τουριστικό προορισμό με όλα τα συσσωρευτικά οφέλη που αυτό θα επιφέρει (αύξηση τουριστικού ρεύματος, δημιουργία θέσεων εργασίας, κλπ.)     

  Τα έργο προτείνεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή 6 πλωτών προβλητών πλάτους 2,50 μ. συνολικού μήκους 600 μ. μέσα στην υφιστάμενη λιμενολεκάνη, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 50 μ. για την εξασφάλιση του απαραίτητου διαστήματος ελιγμών των σκαφών. Προτείνεται επίσης η κατασκευή κτιρίου διοίκησης εμβαδού 225 τ.μ. και κτιρίου συντήρησης εμβαδού 310 τ.μ. 

  Το κτίριο διοίκησης περιλαμβάνει :

-     Τελωνείο.

-     Ιατρείο.

-     Γραφείο Διοίκησης.

-     Μικρή αγορά.

-     Αποθήκη.

-     Χώρους υγιεινής κοινού και προσωπικού.

-     Χώρους αρχείων, κλπ.

  Το κτίριο συντήρησης προορίζεται για περιορισμένης κλίμακας συντηρήσεις των σκαφών και περιλαμβάνει :

-     Ισόγειο χώρο συντήρησης.

-     Χώρους υγιεινής προσωπικού.

-     Πατάρι με το γραφείο υπευθύνου και τη γραμματεία.   

  Οι πλωτές προβλήτες θα αποτελούνται από στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος μήκους 10 μ. και πλάτους 2,50 μ. έκαστο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και τα οποία θα περιλαμβάνουν :

-     Ξύλινο διάδρομο – deck επιβίβασης.

-     Σύστημα αγκυροβολίου.

-     Pillar 4 παροχών ρεύματος, νερού και αποχέτευσης ανά 10μετρο στοιχείο.

  Της κατασκευής των πλωτών προβλητών θα προηγηθεί αμμοληψία - εκβάθυνση της λιμενολεκάνης με βυθοκόρο στα σημεία που αυτό απαιτείται.

  Οι μελέτες του έργου εκπονούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ευρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.  Το έργο έχει προεκτιμώμενο κόστος 2.000.000 € και με την υλοποίησή του η χωρητικότητα του λιμανιού θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 250 έως 300 σκάφη σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.                                 

                                                                                                                                                                    

                                                         Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας