29/6/2010 Αριστεύσαντες του Γυμνασίου Παλαικάστρου

29/06/2010 10:43  -  380 αναγνώσεις

Α΄ ΤΑΞΗ: Μιχαήλ Κουνελάκης 18 και 9/12, Μελίνα Ξυπολιτάκη 19 και 3/12,

Βασίλειος Σούρλας 19, Άννα Σφενδουράκη 19 και 2/12, Ιωάννης Τσικαλάκης 18 και 11/12, Εμμανουέλα Χρυσάφη 19 και 7/12.

Β΄ ΤΑΞΗ: Αντώνιος Κουτσάκης 18 και 6/12, Ελένη Ξυπολιτάκη 19 και 2/12, Γεωργία Σκαρμαλιωράκη 19 και 8/12, Στερεή Σκαρμαλιωράκη 19 και 6/12.

Γ΄ ΤΑΞΗ: Μίνα Λυκάκη 18 και 8/13, Ευθυμία Σούρλα 18 και 12/13, Μαρία Σπανουδάκη 18 και 11/13.