13/8/2010 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

13/08/2010 13:36  -  1008 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  Πέμπτη 19 Αυγούστου και ώρα 20:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.  Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

     και Ναυτιλίας, της Περιφέρειας Κρήτης και της Αναπτυξιακής Λασιθίου  για την   

     υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.  

2.  Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

   - Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΔΙΓΟ-ΜΝΗΜΑ στο τ.δ. Κατσιδωνίου, πρ/σμού 97.155 €

  -  Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση ΡΙΖΑ στο τ.δ. Χαμεζίου, πρ/σμού 349.927 €

 -   Βελτίωση δρόμου από ΧΑΜΕΖΙ-ΡΙΖΑ-ΚΡΥΑ, πρ/σμού 540.000 €

3.  Έγκριση εκτέλεσης των έργων: Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων, πρ/σμού 200.000 €

4.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση κόμβου Πλατανάρια.

5.   Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.

6.   Έγκριση ένταξης στην Πρόσκληση 10 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ : Τεχνολογίες

      πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και βελτίωση της ποιότητας ζωής με τίτλο: Ανάπτυξη

      ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη.

7.  Επιχορήγηση ΣΑΟ και Πολιτιστικού Συλλόγου Παρασπορίου.

8.   Αναμόρφωση πρ/σμού .

9.   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

                                                   Η Πρόεδρος

                                                                               

                                             Κατερίνα Ζερβάκη