17/3/2010 ΚΕΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Προγράμματα Εκπαίδευσης

18/03/2010 13:21  -  368 αναγνώσεις

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Νομού Λασιθίου θα υλοποιήσει προγράμματα εκμάθησης πληροφορικής (Πληροφορική ΙΙ) και αγγλικής γλώσσας (Βασικά Αγγλικά Ι) στην περιοχή της Σητείας. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και έχουν διάρκεια 50 ωρών το καθένα.

Το Πληροφορική ΙΙ απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα Πληροφορική Ι (πρόγραμμα Ήρων) ή έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής.

Περιλαμβάνει τα εξής θεματικά αντικείμενα: Δίκτυα πληροφοριών και Η/Υ, Σύνδεση στο Ίντερνετ και Απαιτούμενος Εξοπλισμός,  H Κοινωνία της Πληροφορίας, Εργονομικό περιβάλλον εργασίας, Θέματα λειτουργικού συστήματος, Βασικές γνώσεις του περιβάλλοντος εργασίας του MS Office, Διαχείριση αρχείων και εκτυπώσεων,  Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου (MS Word) και άλλα.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 24-03-2010

Το πρόγραμμα Βασικά Αγγλικά Ι περιλαμβάνει τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: Τα Αγγλικά είναι παντού, Ας γνωριστούμε, Στο τηλέφωνο, Θέλω να μάθω περισσότερα για σένα, Η Οικογένειά μου, Διασημότητες, Ας κινηθούμε και ας ξεκουραστούμε, Έτοιμοι για μαγείρεμα; Είσαι ότι τρως, Σπίτι μου Σπιτάκι μου, Σπίτια και Έπιπλα.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες και απαιτούνται: αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα τα τελευταία δύο έτη, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία απολυτηρίου γυμνασίου κατ’ ελάχιστο.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων:22-03-2010

Πληροφορίες:  2841025719

Αρχεία