17/5/2010 Ψήφισμα ΟΑΣ - Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας

17/05/2010 17:24  -  449 αναγνώσεις

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε έκτακτη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 17-5-10 στα γραφεία του Οργανισμού στη Σητεία για το θέμα της επιχειρούμενης απόσπασης του Δήμου μακρύ Γιαλού από τον προβλεπόμενο στο πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την Μελέτη Ι.Τ.Α. Δήμο Σητείας στον Δήμο Ιεράπετρας μετά από διαλογική συζήτηση

Ψηφίζει ομόφωνα

-        Στηρίζει τη μεταρρύθμιση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή της θα συμβάλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στη ριζική βελτίωση των συνθηκών ζωής του πληθυσμού και στην ανάπτυξη της χώρας.

-        Σε ότι αφορά την περιοχή μας θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημάνομε τα ακόλουθα:

 •   Οι περιοχές των δήμων Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου και Λεύκης αποτελούσαν ανέκαθεν ενιαία γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική, διοικητική, οικονομική και αναπτυξιακή ενότητα, την Επαρχία Σητείας, η οποία λειτουργούσε πάντα με πλήρη αρμονία και συνεργασία.
 •   Όλα τα Δ.Δ. (πρώην κοινότητες) των παραπάνω τεσσάρων δήμων συμμετείχαν ανέκαθεν, όπως και πρόσφατα, σε όλες τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα του Δήμου Σητείας όπως είναι:
  • Τα Συνέδρια Ανάπτυξης της Επαρχίας Σητείας το 1976 και το 1978 (που ήταν τα πρώτα τοπικά αναπτυξιακά συνέδρια στην Ελλάδα και από τα πρώτα στην Ευρώπη)
  • Το Συμβούλιο Ανάπτυξης της Επαρχίας Σητείας.
  • Το πρόγραμμα ILE (τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών) του ΟΟΣΑ του οποίου η θέσπιση βασίστηκε σε πρόταση του Δήμου Σητείας (το 1983)
  • Το πρόγραμμα LEDA (Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση) της Ε.Ε. από το οποίο επήγασε το  προγράμμα LEADER κ.α.

-        Η ίδρυση (το 1988) του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) Α.Ε. με τη συμμετοχή των Δ.Δ. (πρώην κοινοτήτων) των 4 δήμων και η λειτουργία του από τότε, αποτελούν την πρώτη (προδρομική) εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στον τομέα της ανάπτυξης. Μέσω του Ο.Α.Σ. με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με δικές του δυνάμεις υλοποιήθηκε και υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός έργων και δράσεων στις περιοχές των 4 δήμων. Σε ιδιαίτερο πίνακα αναφέρονται περιληπτικά τα έργα και οι δράσεις στην περιοχή του Δήμου Μακρύ Γιαλού.

Σημειώνομε ότι η πιο πρόσφατη δράση του Οργανισμού μας ήταν η διοργάνωση στο Λονδίνο στις 11-5-10, σε συνεργασία με τους 4 δήμους και τον εκεί ΕΟΤ μεγάλης εκδήλωσης προβολής του τουρισμού, της κρητικής και ελληνικής κουζίνας και των προϊόντων της Κρήτης. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων εξωστρέφειας του Ο.Α.Σ. Α.Ε. για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης, όπως επιβάλλει η δύσκολη συγκυρία.

-         Επίσης ο Οργανισμός μας από την ίδρυσή του προωθεί δραστικά την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, όπως προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Χάρη στο έργο του η Επαρχία Σητείας είναι η πρώτη περιοχή στον κόσμο σε βαθμό αξιοποίησης ΑΠΕ και οι περιοχές του Δήμου Μακρύ Γιαλού και Ιτάνου από τις πρώτες στην Ελλάδα σε παραγωγή προϊόντων με μειωμένη χρήση αγροχημικών και βιολογικές καλλιέργειες.

Τα παραπάνω και πολλά άλλα δείχνουν ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχει γίνει ήδη πραγματικότητα στους 4 δήμους (Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου και Λεύκης) στον τομέα της ανάπτυξης από εικοσαετίας και πλέον και θα ήταν μεγάλη αδικία και βαρύ σφάλμα να διασπαστεί η βάση στην οποία στηρίζεται.

-        Σε ότι αφορά την γενικότερη αναπτυξιακή κατάσταση και προοπτική επισημαίνομε τα εξής:

 •   Η Επαρχία μας (4 δήμοι) είναι μια από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας και της Ευρώπης παρά το γεγονός ότι δεν υστερεί σε φυσικούς πόρους και ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού.
 •   Η αναπτυξιακή της υστέρηση οφείλεται στην συγκοινωνιακή της απομόνωση και στην έλλειψη έργων υποδομής. Αν ο Δήμος Μακρύ Γιαλού υπαχθεί στον Δήμο Ιεράπετρας η πληθυσμιακή ισορροπία ανατρέπεται, η επαρχία μας ακρωτηριάζεται και ο Δήμος Σητείας θα είναι μικρός, αποδυναμωμένος και μη βιώσιμος, με πληθυσμό (κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα) κάτω των 20.000 κατοίκων που δεν θα είναι δηλαδή αρκετός να συμβάλει στην οικονομική και λειτουργική του αυτοδυναμία όπως απαιτεί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και δεν θα μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη του τόπου.
 •   Ωστόσο η αναπτυξιακή προοπτική της επαρχίας μας για πρώτη φορά είναι θετική διότι εντός του 2010 αποπερατώνεται το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, που θα ανοίξει το δρόμο στην υλοποίηση μεγάλων τουριστικών κ.α. επενδύσεων προς όφελος τόσο της τοπικής, όσο και της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης.
 •   Από την ανάπτυξη αυτή θα ωφεληθούν περισσότερο και πιο άμεσα οι περιοχές του Δήμου Σητείας και επομένως και του Μακρύ Γιαλού, εφόσον παραμείνει στον Δήμο Σητείας, όπως προβλέπει και η μελέτη του Ι.Τ.Α. και όλες οι μέχρι σήμερα χωροταξικές μελέτες της Κρήτης που ξεκίνησαν από το 1965. Δεν είναι, άλλωστε, δίκαιο  στον προβλεπόμενο Δήμο Σητείας να υπάρχουν οι ρυπογόνες εγκαταστάσεις του ΑΗΣ (στον Αθερινόλακο) και του ΧΥΤΑ Σητείας και Μακρύ Γιαλού και ταυτόχρονα να ακρωτηριάζεται, να αποδυναμώνεται και να περιθωριοποιείται.
 •   Η συγκοινωνιακή και η γενικότερη εξυπηρέτηση των περισσοτέρων Δ.Δ. του Δήμου Μακρύ Γιαλού είναι σήμερα καλύτερη από τη Σητεία και με την κατασκευή του Νότιου άξονα που θα εξυπηρετεί το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ θα είναι πλήρως ικανοποιητική για όλα.

Αν, ωστόσο, κάποια Δ.Δ. το επιθυμούν μπορούν αργότερα με την διαδικασία του δημοψηφίσματος να υπαχθούν στον Δήμο Ιεράπετρας.

-        Σεβόμαστε την γνώμη όλων των θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων αλλά, ανεξάρτητα από τυπικά θέματα, θεωρούμε ότι μεγαλύτερη ισχύ έχει η γνώμη των τοπικών συμβουλίων και ακόμη μεγαλύτερη τα τοπικά δημοψηφίσματα. Και όπως έγινε γνωστό από χθες τα περισσότερα τοπικά συμβούλια του Δήμου Μακρύ Γιαλού επιθυμούν τα Δ.Δ. τους να ανήκουν στον Δήμο Σητείας και το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και ένα δημοψήφισμα σε ολόκληρο το Δήμο μακρύ Γιαλού.

-        Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα κριτήρια και οι στόχοι του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΤΗΣ» και της ΚΕΔΚΕ αλλά και λόγοι δικαιοσύνης δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και ισόρροπης ανάπτυξης επιβάλλουν την παραμονή του Δήμου Μακρύ Γιαλού στον προβλεπόμενο από την μελέτη του Ι.Τ.Α. Δήμο Σητείας και αυτό είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει.

Σημείωση: Από την συνεδρίαση του Δ.Σ. απουσίασε μόνο ο δήμαρχος Μακρύ Γιαλού κ. Καλαντζάκης.

 Για το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ. Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Δρακάκης Γιάννης

 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.  Α.Ε.

 ΔΗΜΟΣ Μ. ΓΙΑΛΟΥ

 

1.Μ.Ο.Π.

 • Ø Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων, οικιστικών συνόλων και παραδοσιακών κτισμάτων επαρχίας Σητείας (Παλαιό Δημοτικό σχολείο Λιθινών).               

 

2.LEADER Ι

 • «Κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Αφέντης της κοινότητας Ορεινού».

 

3.LEADER II 

 • «Διαμόρφωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του δασικού πάρκου Κουτσουρά και φυσιολατρικής διαδρομής». 

 

4. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Βρεφονηπιακός σταθμός Αχλιών   

 

5. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» – ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

 • Παιδικός Σταθμός Ανάληψης  
 • «Βοήθεια στο σπίτι»  

 

6. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» - ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

Σχέδιο Δράσης «ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Περιοχή εφαρμογής η Επαρχία Σητείας (Δήμοι Σητείας, Μ. Γιαλού, Ιτάνου και Λεύκης)

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν άνεργοι, γυναίκες και μετανάστες από ολόκληρη την Επαρχία .

 • ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ            60 άνεργοι
 • ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ                         60 άνεργοι
 • ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ                 10 άνεργοι
 • ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 • Τοποθετήθηκαν σε ΟΤΑ, οργανισμούς και επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος STAGE                                    11 άνεργοι
 • Με το πρόγραμμα Νέων θέσεων Εργασίας τοποθετήθηκαν 18 άνεργοι
 • Με το πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων επαγγελματιών άνοιξαν δική τους επιχείρηση 25 άτομα.

 

7. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Έργο «Φυσιολατρική και πολιτιστική διαδρομή στην Επαρχία  Σητείας»

Πληροφοριακά περίπτερα και πινακίδες τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία του Δήμου΄(Αχλιά, Μακρύ Γιαλός κλπ).

 

8. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΥΠΕΧΩΔΕ

Έργο: «Δράσεις προστασίας κα ανάδειξης στο φαράγγι του Καψά»

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.

Έργο: «Δρόμοι πολιτισμού Επαρχίας Σητείας Κρήτης – Δήμου Αθηένου Κύπρου.

 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

 

 1. Γραφείο προώθησης και εμπορίας πρώιμων κηπευτικών LEADER I 

 

 1. Μελέτη αγοράς για πρώιμα κηπευτικά που έχουν παραχθεί με μειωμένη χρήση αγροχημικών η με βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας. LEADER I 

 

 1. Ενέργειες προώθησης κηπευτικών που έχουν παραχθεί με μειωμένη χρήση αγροχημικών η με βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας. LEADER I 

 

 1. Συλλογή και διάθεση πλαστικών καλυμμάτων θερμοκηπίων LEADER I 

 

 1. Εγκατάσταση μονάδας λιπασματοποίησης υγρών αποβλήτων ελαιουργείου. LEADER I 

 

 1. Σύστημα ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγής συσκευασίας και προώθησης κηπευτικών LEADER II
 2. Αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου πρώιμων κηπευτικών. LEADER II 

 

 • ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΔΑΛΗ 

(Δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων LEADER I)

 

 • ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων LEADER I)

 

 • ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ

(Δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων LEADER I)

 

 • ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 

(Δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων LEADER I)

 

 • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 1. (Δημιουργία τυποποιητηρίου/συσκευαστηρίου μελιού – Μουσείου μέλισσας και εκθετηρίου – πρατηρίου προϊόντων μελισσοκομίας. LEADER I)
 2. (Σχεδιασμός και παραγωγή συσκευασίας και σήματος ποιότητας μελιού. LEADER I)

 

 • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

(Μελέτη ανάπτυξης βασιλοτροφίας και πειραματική παραγωγή βασιλισσών. LEADER I)

 

 • ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
 1. (Εργαστήριο παραγωγής τοπικών παραδοσιακών γλυκών. LEADER II)
 2. (Σύνταξη πρότασης για εκσυγχρονισμό εργαστηρίου παραγωγής τοπικών παραδοσιακών γλυκών ΟΠΑΑΧ)
 • ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Εργαστήριο επεξεργασίας κεριού μέλισσας LEADER II)

 

 • ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Σύνταξη πρότασης για κατασκευή ξενοδοχείου ΟΠΑΑΧ)

 

 • ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Σύνταξη πρότασης για ίδρυση και δημιουργία παραδοσιακής ταβέρνας ΟΠΑΑΧ)

 

 • ΣΩΚΙΑΝΟΣ ΟΕ

(Σύνταξη πρότασης για ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας παραγωγής φυλλου κρούστας, σφολιάτας και κανταϊφιού ΟΠΑΑΧ)

 

 • ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

(Σύνταξη πρότασης για ίδρυση επιχείρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Πρόγραμμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»)

 

 • ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Σύνταξη πρότασης για ίδρυση επιχείρησης πλυντηρίου αυτοκινήτων – Πρόγραμμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα»)