18/03/2010 Τροποποίηση Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας

18/03/2010 12:00  -  455 αναγνώσεις

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

   Η οργανωτική μορφή των Ο.Τ.Α.  πρέπει να προσεγγίζει με σύγχρονο τρόπο τις απαιτήσεις της Κοινωνίας και ταυτόχρονα να επιδιώκει την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, την καλύτερη ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού  και να εισάγει νέα πρότυπα διοίκησης.

   Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ που τέθηκε προς έγκριση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας τη Δευτέρα 15 Μαρτίου έχει ως βασικό στόχο την ύπαρξη ενός πιο λειτουργικού, αποδοτικού κι αποτελεσματικού σχήματος σε ό, τι αφορά στη λειτουργία του Δήμου Σητείας. Ενός σχήματος που να μπορεί να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που απέκτησε ο Δήμος. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι ο Δήμος Σητείας είναι ένας από τους λίγους δήμους σε όλη την επικράτεια που είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

  «Με τον Οργανισμό αυτόν ο Δήμος προετοιμάζεται έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό υποχρεώσεων που θα αναλάβει μετά την υλοποίηση της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

   Επίσης η τροποποίηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος ΟΕΥ κατέστη απαραίτητη κι αναγκαία έτσι ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη κι αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.

   Ο υπάρχων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας μπορεί να θεωρηθεί σχετικά πρόσφατος καθώς ψηφίστηκε από  το Δημοτικό Συμβούλιο το 2005. Εντούτοις, οι ανάγκες άλλαξαν, τα δεδομένα διαμορφώθηκαν σε άλλες βάσεις κι ο Δήμος έχει ανάγκη από ένα αποδοτικότερο σχήμα» δήλωσε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Κουρουπάκης.

Διάρθρωση

Με τη νέα τροποποίηση του ΟΕΥ η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου έχει ως ακολούθως:

1.    Δήμαρχος

2.    Γραφείο διοικητικής υποστήριξης Δήμαρχου – Αντιδημάρχων-Δημαρχιακής Επιτροπής-Δημοτικού Συμβουλίου

4.    Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών

5.    Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

6.    Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

7.    Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση

8.    Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Ανθρώπινου Δυναμικού

-Τμήμα ΚΕΠ

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Προγραμματισμού

-Τμήμα Πληροφορικής

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Εξυπηρέτησης Αιρετών Οργάνων

9. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

-Τμήμα Τεχνικών Έργων

- Τμήμα Άρδευσης

- Τμήμα Περιβάλλοντος

-Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

10. Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας

11. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας

Εργαζόμενοι

Οι θέσεις που προβλέπονται  είναι οι ακόλουθες:

Σύνολο Τακτικών Οργανικών Θέσεων    167

Προσωποπαγείς               13

ΚΕΠ                                       4

Σύνολο                                184

Υπηρετούν                          94

 

 

ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΘΕΣΕΙΣ                                              ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ              ΚΕΝΕΣ

ΠΕ   29                                                           11                             18

 

ΤΕ   35 (οι 8 προσ/γεις)                                  17                             10

       27           

 

ΔΕ  78  (και 5 προς/γείς)                                46                               32

 

ΥΕ   33                                                          21                               12

και   4 προσωποπαγείς                            

                                                  Σύνολο κενών θέσεων    72

 

                                                     Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας