29/6/2010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

29/06/2010 12:10  -  417 αναγνώσεις

Α΄ ΤΑΞΗ

Μαρία Γεωργ. Παπαθανασάκη 19 και 4/13

Ευαγγελία Νικ. Δερμιτζάκη 18 και 7/13