22/9/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

22/09/2010 09:40  -  1011 αναγνώσεις

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Σητείας, σύμφωνα με την αριθμ. 132/ 14-7-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εκμίσθωσή χώρου Λειτουργίας ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, επιφανείας 20 τ.μ. με διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) ετών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δημόσια συνεδρίαση, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, την 5 Οκτωβρίου 2010‚ ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενέργειας από των Ν.Π.Δ.Δ. μισθώσεων ή εκμισθώσεων κλπ».

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε σχετική πληροφορία θα ενημερώνονται από το site του Νοσοκομείου (www.ghsitia.gr) ή θα απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη μέρα τις ώρες 09:00 - 13:00 και στο τηλέφωνο 28433-40.360, αρμόδιος ο κ. Κωνσταντουράκης Νικόλαος.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΜΗΝΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ