17/5/2010 Ψήφισμα Δήμου Ιτάνου

17/05/2010 12:16  -  1014 αναγνώσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΙΤΑΝΟΥ σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα την 16-5-2010 και με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του σχεδίου Νόμου «Καλλικράτης» που σύμφωνα με την πρόταση, ο Δήμος Μακρύ Γιαλού συνενώνεται με το Δήμο Ιεράπετρα αποφάσισε ομόφωνα  τα παρακάτω:

1.Κατ αρχήν είναι αντίθετο με τη συνένωση του με οποιοδήποτε άλλο Δήμο και η αυτοτέλεια του Δήμου ΙΤΑΝΟΥ θα πρέπει να παραμείνει.

2.Σεβόμαστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρύ Γιαλού όμως είμαστε

αντίθετοι και καταγγέλλουμε  την μεθόδευση  της Κυβέρνησης να φέρει αλλαγές την τελευταία στιγμή στο χωροταξικό του προτεινόμενου για ψήφιση σχεδίου Νόμου  «Καλλικράτης».

3.Από τη στιγμή που η Κυβέρνηση επιμένει στις αναγκαστικές συνενώσεις θα πρέπει να εφαρμόσει τον αρχικό σχεδιασμό για την πρώην επαρχία Σητείας όπως αυτός έχει προταθεί και από την μελέτη του ΙΤΑ για έναν Δήμο που θα προκύψει από την συνένωση των Δήμων Σητείας ,Ιτάνου , Λεύκης και Μακρύ Γιαλού για λόγους ιστορικούς και γαιοπολιτικούς.

4.Οπιαδήποτε διαφοροποίηση από τον αρχικό σχεδιασμό αφ ενός μεν μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει από άνωθεν μεθόδευση η οποία δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις και δηλώσεις του αρμοδίου Υπουργού και αφετέρου θα δημιουργήσει προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας και ισόρροπης ανάπτυξης στον νέο Δήμο Σητείας αφού ένα ζωτικό κομμάτι του αποσπάται και συνενώνεται με τον ήδη ανεπτυγμένο Δήμο Ιεράπετρας.

5.Θεωρούμε ότι με την αλλαγή αυτή για μια ακόμα φορά υποβαθμίζεται η ήδη υποβαθμισμένη πρωην επαρχία Σητείας.

6. Καλούμε τους βουλευτές του Νομού κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόμου στην Βουλή να στηρίξουν την αρχική πρόταση του ΙΤΑ .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   Ο Ειδ Γραμματέας             Τα μέλη

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Παλαίκαστρο 16-5-2010

Ο Πρόεδρος του Δημοτικοί Συμβουλίου

Νικόλαος Μπριλάκης