17/9/2010 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Σεπτεμβρίου

17/09/2010 14:13  -  1040 αναγνώσεις

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόσκληση 20.1 με τίτλο:   

      Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης για

      το Δήμο Σητείας.

2.   Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

      Δήμου Σητείας,  πρ/σμού 49.950,00 €. Αναμόρφωση πρ/σμού.

3.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πλατείας και

      κεντρικών οδών Σητείας.

4.    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων των παρακάτω έργων:

   -  Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας

   -  Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ Σκοπής

5.   Ένταξη έργων στο πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

6.    Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών.

7.   Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικού σώματος εξωτερικού φωτισμού στο Σταυρωμένο.

8.   Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ για το

       έτος 2009.

9.  Έκτακτη επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης για πραγματοποίηση αθλητικών

      εκδηλώσεων.

10.   Έγκριση πρακτικών εκτίμησης α)  για καταβολή αξίας επικειμένων σε ιδιοκτήτες

      ακινήτων σχεδίου πόλης και β) πληρωμής εισφορών στο Δήμο από προσκύρωση ακινήτου.

11.   Λήψη απόφασης μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για στέγαση του Ειρηνοδικείου Σητείας.

12.   Αναμόρφωση πρ/σμού.

13.   Τροποποίηση προγράμματος ΣΑΤΑ 2010.

14 .  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

15.    Συζήτηση επί  αιτήσεων δημοτών.

 

 

                                                     Η Πρόεδρος                            

                                                       Κατερίνα Ζερβάκη