17/5/2010 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αλλαγή του χωροταξικού σχεδιασμού που προτείνει το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στο Ν.Λασιθίου.

17/05/2010 11:21  -  303 αναγνώσεις

 

Στη Σητεία και στο δημοτικό κτήριο της οδού Π. Βαρθολομαίου 9 της πόλης, την 16η του μηνός Μαϊου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, ύστερα από την υπ’αρ. 23/16-5-010/Γ.Δ. πρόσκληση της προέδρου του που επιδόθηκε την ίδια ημέρα σε κάθε δημοτικό σύμβουλο, στους τοπικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία 

Επίσης επί συνόλου 17 κληθέντων προέδρων τοπικών συμβουλίων  παραβρέθηκαν οι: Μαρωνιάς, Εξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Αγ.Γεωργίου Πραισσού και Κατσιδωνίου.

Στη συνεδρίαση παρίστατο ο Δήμαρχος  αφού κλήθηκε νόμιμα.  

Για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου  Μανετάκη Αμαλία. 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα με αφορμή την ανάρτηση από το Υπ.Εσωτερικών του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ με ο οποίο ο Δήμος Μακρυγιαλού συνενώνεται με το Δήμο Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Κ.ΔΚ.Κ (Ν.3463/06)

για να συζητηθεί ένα θέμα ως κατεπείγον πρέπει το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά και σας καλώ να λάβετε σχετική απόφαση.

Για το θέμα έχουν προσκληθεί και παρευρίσκονται απόψε εκπρόσωποι των τοπικών διαμερισμάτων Χρυσοπηγής, Περβολακίων, Πεύκων και Λιθινών, του Δήμου Μακρυγιαλού, νομαρχιακοί σύμβουλοι, οι Δήμαρχοι Ιτάνου και Λεύκης και εκπρόσωποι φορέων.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της προέδρου του και μετά

από διαλογική συζήτηση :

 

Αποφασίζει Ομόφωνα: Κρίνει το θέμα ως κατεπείγον για συζήτηση.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:

Ο Δήμαρχος έστειλε την Παρασκευή 14 Μαίου επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας και στον Υπ.Εσωτερικών, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ

Το σχέδιο « Καλλικράτης » για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας έχει τύχει θετικής αντιμετώπισης από τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Νομό Λασιθίου εφαρμόστηκε κατά τη γνώμη μας σωστά η χωροταξική κατανομή βάσει των πρώην επαρχιών Σητείας, Ιεράπετρας, Μεραμβέλλου και Οροπεδίου Λασιθίου. Με αυτή την κατανομή δημιουργούνται 3 ισχυροί Δήμοι με πληθυσμό πάνω από 23.000 και ένας ορεινός Δήμος του Οροπεδίου Λασιθίου.

Δυστυχώς μετά την ανακοίνωση του χωροταξικού και την ψήφιση του από το υπουργικό συμβούλιο και ενώ μέχρι την Κυριακή 9 Μαϊου ο Δήμος Μακρύ Γιαλού με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας του Δ.Σ αγωνιζόταν, όπως έλεγε, για αυτόνομη παραμονή ως Δήμος Μακρύ Γιαλού - κάτι βέβαια που δεν μπορεί να στηριχτεί με επιχειρήματα - ξαφνικά τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δ.Σ αποφασίστηκε η συνένωση του Δήμου Μακρύ Γιαλού με το Δήμο Ιεράπετρας που επίσης είχε ταυτόχρονη συνεδρίαση τη Δευτέρα. Αυτή η ξαφνική αλλαγή στάσης του Δήμου Μακρύ Γιαλού και ο χρόνος της απόφασης δείχνει καθαρή μεθόδευση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχει κεντρική καθοδήγηση και δημιουργεί πολλά προβλήματα στο Δήμο Σητείας κι αυτό γιατί:

  1. Ζημιώνεται πληθυσμιακά αφού θα κατέβει κάτω από 20.000 πληθυσμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  2. Απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα του νέου Δήμου, αφού αφαιρείται ένα ζωτικό κομμάτι από τη Σητεία και προστίθεται στην Ιεράπετρα που είναι ήδη ένας αναπτυγμένος Δήμος.
  3. Ο Δήμος Μακρύ Γιαλού μαζί με το Δήμο Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης έχουν κοινή αναπτυξιακή εταιρεία τον Ο.Α.Σ (Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας) με μακρόχρονη συνεργασία.
  4. Ο Δήμος Μακρύ Γιαλού με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων ανήκει στη 12η διαχειριστική ενότητα μαζί με τους Δήμους Σητείας, Ιτάνου, Λεύκης και ήδη ο Δήμος Σητείας, με δικά του χρήματα ολοκληρώνει τις μελέτες για επέκταση και εκσυγχρονισμό του ΧΥΤΑ Σητείας. Αν ο Μακρύ Γιαλός φύγει από την 12η ενότητα και ενταχθεί στην ενότητα της Ιεράπετρας πρέπει τα απορρίμματα να πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα πηγαίνει και η Ιεράπετρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  5. Η περιοχή του Μακρύ Γιαλού ανήκει στο Ι.Κ.Α Σητείας και η αποκοπή του θα καταστήσει προβληματική την υπηρεσία της Σητείας.
  6. Οι συνεταιρισμοί της περιοχής Μακρύ Γιαλού ανήκουν στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Σητείας και  η αποκοπή δημιουργεί πρόσθετα οικονομικά προβλήματα στην Ε.Α.Σ Σητείας.
  7. Οι πολίτες κυνηγοί του Μακρύ Γιαλού παραδοσιακά ανήκουν στον κυνηγετικό σύλλογο Σητείας.
  8. Λόγοι ιστορικοί και παραδοσιακοί επιβάλλουν να διατηρηθεί η ενότητα της επαρχίας Σητείας.

 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ

Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση σωστά έχει προγραμματίσει το χωροταξικό σχεδιασμό για το Νομό Λασιθίου. Γι΄ αυτό η αλλαγή που προτείνεται μέσω βεβιασμένης και νομιμοφανούς απόφασης, δεν ευσταθεί. Δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση ενός δημοψηφίσματος που έπρεπε να γίνει πολύ χρόνο πριν, αφού ήταν γνωστό ότι το Ινστιτούτο Τ.Α πρότεινε στο Λασίθι 3 Δήμους πριν δύο χρόνια. Άρα αν ήθελαν μπορούσαν να είχαν κάνει αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι θα κατέληγε υπέρ της άποψης, ο Μακρύ Γιαλός να ενωθεί με τη Σητεία γιατί  έχει κοινά οικονομικά και αναπτυξιακά συμφέροντα αφού οι βασικές υποδομές μεταφορών (αεροδρόμια –Λιμάνι) είναι στη Σητεία, υποδομές που στηρίζουν και την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Μακρύ Γιαλού.

Ο Δήμος Σητείας στηρίζει τις προτάσεις της Κυβέρνησης και πιστεύουμε, ότι με τον αγώνα μας θα δικαιώσουμε τις επιλογές σας.

Επίσης οι Δήμοι Ιτάνου και Λεύκης με αποφάσεις τους συμφωνούν με τον αρχικό χωροταξικό σχεδιασμό όπως επίσης και τα τέσσερα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Μακρυγιαλού που κατέθεσαν σχετικές αποφάσεις.

Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος είπε τα παρακάτω:

Στο Λασίθι ακολουθήθηκε για το χωροταξικό η έννοια της επαρχίας και μόνο στην επαρχία Σητείας γίνεται περικοπή ενός ζωτικού τμήματος, κάτι που είναι αντίθετο με τα κριτήρια ου σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ αφού πλήττεται η οικονομική βιωσιμότητα και η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Σητείας. Η εύκολη λοιπόν αποδοχή από το Υπ.Εσωτερικών ως νόμιμης της απόφασης του Δήμου Μακρυγιαλού για συνένωσή του με το Δήμο Ιεράπετρας χωρίς να εξετάσει τις επιπτώσεις από μια τέτοια ενέργεια, βαρύνει πολιτικά την Κυβέρνηση και προτείνω να εκδώσουμε ψήφισμα με τα οποίο θα ζητούμε άμεσα την επαναφορά της ηρεμίας στο Λασίθι με την άρση της αδικίας εις βάρος της ιστορικής επαρχίας Σητείας.

Καταγγέλουμε δε ως παράνομη την απόφαση του Δήμου Μακρυγιαλού η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία, χωρίς την ψήφο των τοπικών συμβουλίων και χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία πρόκλησης συνεδρίασης

Να σημειωθεί ότι τα τέσσερα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Μακρυγιαλού (Χρυσοπηγής, Περβολακίων, Πεύκων και Λιθινών)που επιθυμούν τη συνένωσή τους με το Δήμο Σητείας εκφράζουν την πληθυσμιακή πλειοψηφία των επτά συνολικά διαμερισμάτων του Δήμου Μακρυγιαλού και επομένως η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μ.Γ. δεν εκφράζει την τοπική κοινωνία όπως ισχυρίζεται. 

Επιπλέον να σημειώσω ότι οι δημότες Μακρυγιαλού υπάγονται διοικητικά στη Σητεία και εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της (ΙΚΑ, ΔΟΥ, Νοσοκομείο, ΟΑΕΔ, Α/θμια Εκπ/ση).

Θεωρώ ότι η λαϊκή βούληση είναι απαραίτητη και το δημοψήφισμα είναι η πλέον δημοκρατική και αποδεκτή λύση για να εκφραστεί η γνώμη του κόσμου.

Το λόγο ζήτησε και πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βακόντιος οποίος και σαν πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Σητείας είπε ότι σε περίπτωση οριστικής συνένωσης του Μακρυγιαλού με την Ιεράπετρα θα ζημιωθούν οικονομικά οι παραγωγοί χάνοντας τα ευεργετήματα της ονομασίας προέλευσης του ελαιόλαδου.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζερβάκης ο οποίος είπε ότι χρειάζονται δυναμικές κινητοποιήσεις και όχι μόνο ψηφίσματα τα οποία δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα.

Ο Αντινομάρχης κ. Πατεράκης ζήτησε και πήρε το λόγο και είπε ότι υπάρχουν υπογραφές των κατοίκων από τα τέσσερα τοπικά διαμερίσματα Μακρυγιαλού τις οποίες μπορούμε άμεσα να αξιοποιήσουμε και να μην περιμένουμε τη διενέργεια δημοψηφίσματος που πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή.

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

α) τις απόψεις όλων των παρισταμένων

β) τις διατάξεις του άρθρου 93 του Κ.Δ.Κ.

                       Αποφασίζει Ομόφωνα

 

1.  Να καταγγείλει την ενέργεια του Υπουργείου Εσωτερικών ως άδικη και  

    ζημιογόνο για  τους κατοίκους της ιστορικής επαρχίας Σητείας.

 

2.  Να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον αγώνα της πλειοψηφίας των

    τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου Μακρυγιαλού (Χρυσοπηγής,

    Περβολακίων, Πεύκων και Λιθινών) για ένταξή τους στο Δήμο

    Σητείας.

 

3.  Να ζητήσει από το Υπ.Εσωτερικών την επαναφορά του χωροταξικού

    σχεδιασμού στο νομό Λασιθίου όπως είχε εγκριθεί από το Υπουργικό

    Συμβούλιο.

 

4.  Να κλείσει το Δήμο Σητείας τη Δευτέρα 17/5/2010 σε ένδειξη

    συμπαράστασης  και διαμαρτυρίας με την επιφύλαξη για περαιτέρω

    μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις. 

 

              Η  απόφαση  αυτή πήρε αριθμό   124/2010

.................................................................

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

         Ο Πρόεδρος                        Τα Μέλη    

 

                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                       Σητεία 17-5-2010

                          Η Πρόεδρος 

   

 

 

                       Κατερίνα Ζερβάκη