6/8/2010 Τιμητική Εκδήλωση για τον Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας και Ιδρυτή του Μουσείου ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ κ. Γιώργο Μαρκάκη

06/08/2010 09:38  -  948 αναγνώσεις

Σάββατο 7 Αυγούστου, ώρα 20.00 μ.μ, Τ.Δ. Κατσιδωνίου

« Τιμητική Εκδήλωση για τον Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας και Ιδρυτή του Μουσείου ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ

κ. Γιώργο Μαρκάκη

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσιδωνίου, Δήμος Σητείας και Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης